Ansamblis „Putinas“ atšventė veiklos 20-metį

Ansamblis „Putinas“ gyvuoja jau 20 metų.

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Lina KOVALEVSKIENĖ
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė ryšiams su visuomene

Ignalinos rajono neįgaliųjų draugijos dainų ansamblis „Putinas“ jau dvidešimt metų linksmina ir skaidrina likimo bičiulių širdis, dalyvauja įvairiose šventėse, festivaliuose ir puikiai pristato Ignalinos kraštą. Dainuojanti širdis neturi laiko negaluoti ir skųstis, ji visada jauna ir romantiškai nusiteikusi. Tokios mintys dažnai aplanko klausantis garbaus amžiaus ansamblio dainininkų, visada gerai nusiteikusių, su šypsena lipančių į sceną, pasitikinčių savimi. Savo jubiliejinę sukaktį kolektyvas atšventė gražiame Ignalinos kampelyje, mažojoje estradoje prie kultūros centro.

Šventėje pagerbti ilgamečiai ansamblio vadovai. 

Į šventę susirinkusius ignaliniečius ir svečius iš kitų rajonų pasveikino Ignalinos rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Regina Slabadienė. Renginį vedęs Albinas Jakimavičius kvietė prisiminti ansamblio istoriją ir pagerbti ilgus metus jam vadovavusius muzikantus Benediktą Jasiulionį, Lionę Gruodienę, Mildą Raslanienę bei dabartinį vadovą Vincą Kliuką. Jų gražus ir prasmingas darbas – per muziką žmonėms išdalyta meilė sugrįžta ir džiugina širdis. Vadovams įteiktos padėkos ir ąžuolo vainikai, sugiedota „Ilgiausių metų...“ Tylos minute pagerbti amžinybėn išėję kolektyvo nariai.

„Šiandien susirinkome pasidžiaugti, kad esate tokie aktyvūs, kad mylite dainą ir dovanojate džiaugsmą. Jūs pristatote ne tik savo draugiją, bet ir mūsų rajoną. Tegul jūsų kolektyvas gyvuoja dar daug metų“, – sakė savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis. Jis įteikė padėką bei piniginę dovaną. Ansamblio narius taip pat sveikino viena iš artimiausių draugijos pagalbininkių Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus vedėja Natalija Truchina. Seimo nario Gintauto Kindurio sveikinimą perskaitė ir dovaną perdavė jo padėjėja Onutė Zaleckienė.

Į šventę atvyko gražus būrys ignaliniečių bičiulių. Nuoširdžius sveikinimus išsakė Zarasų, Utenos, Vilniaus rajono, Visagino neįgaliųjų draugijų vadovai, muzika ir daina putiniečius sveikino draugijų meno kolektyvai: liaudiškos muzikos kapela „Vyturiai“ iš Utenos, ansambliai „Vaivorykštė“ iš Vilniaus rajono, „Pušelės“ iš Visagino, ignaliniečių kapela „Putinėlis“ bei Mielagėnų krašto muzikantai ir dainininkai. Savo eilių paskaitė Zarasų rajono neįgaliųjų draugijos narė Jūratė Kesilytė.

Smagu buvo matyti šventiškai pasipuošusius ir gerai nusiteikusius žmones, kuriuos likimas suvedė ir suteikė bendravimo ir dalijimosi džiaugsmo. „Labai svarbu sutikti žmones, kuriuos jaudina tie patys dalykai, su kuriais gali pasitarti, pasidalyti rūpesčiais ir džiaugsmais“,– sakė šventės vedėjas. Visi kolektyvai atliko po kelis kūrinius, skambėjo linksmos polkutės, valsai, romantiškos dainos apie gimtinę, jos grožį, bėgantį laiką ir žmogaus gyvenimo trapumą. Po koncerto visi buvo pakviesti pasivaišinti ir pabendrauti.

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRfondas_puslapyje_antras
rėmėjai
TAIP PAT SKAITYKITE
rubrika portale TV3.lt