Kūrybos laboratorija

Palikite komentarą (1 Komentarai)
Palikite komentarą (1 Komentarai)

Mano vaikystė praėjo pokario laikotarpiu. Ji buvo gana sunki. Karas padarė savo. Labai gerai prisimenu 1949 metais kuriamus kolchozus Pakruojo rajone ‒ Klovainiuose, Laipuškiuose, kituose kaimuose. O dar trėmimai... Visur vien baimė. Ypač vakarais kaimynai nežinojo, ko tikėtis. Sovietams prijaučiantys jaunuoliai vaikščiodavo pakiemiais, rinko paskolas pusiau prievarta.

Palikite komentarą (0 Komentarai)
Palikite komentarą (2 Komentarai)
Palikite komentarą (0 Komentarai)