Telšiai. Neįgaliųjų draugijai vadovaus naujas pirmininkas

Telšių rajono neįgaliųjų draugijoje įvyko pakartotinis visuotinis rinkiminis susirinkimas.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

„Bičiulystei“ atsiųstame laiškelyje Joana Jocienė pasidalijo mintimis apie rajono neįgaliųjų draugijos vadovo rinkimus.

Telšių rajono neįgaliųjų draugijoje įvyko pakartotinis visuotinis rinkiminis susirinkimas. Jame, nuoširdžiai padėkoję už per ketverius metus nuveiktus darbus, atsisveikinome su draugijos pirmininku Kęstučiu Kupsčiu ir rinkome naują organizacijos vadovą.

Telšių rajono Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja Lendra Bukauskienė, daugelį metų kuruojanti draugijos veiklą, atidžiai sekė susirinkimo eigą, o iškilus neaiškumams, patarė, kaip turėtume elgtis. Draugijos tarybos narys Stanislovas Vaitkevičius primygtinai reikalavo renkant draugijos pirmininką ir tarybą balsuoti tik neįgalumą turinčius narius, kaip to reikalauja galiojantys draugijos veiklos įstatai. L. Bukauskienė paaiškino, kad įstatuose neturėtų būti jokios diskriminacijos. Visi draugijos nariai, mokantys mokesčius ir dalyvaujantys draugijos veikloje, yra lygiaverčiai, turi teisę balsuoti ir būti renkami į valdymo organus. Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja pasiūlė pasikeisti senus, dar 2005 m. priimtus, įstatus, kurie nebeatitinka dabartinės draugijos veikos realijų.

Daugumos narių balsais naujuoju draugijos pirmininku išrinkome Sigitą Tumbrotą, kuris jau beveik metus dalyvauja draugijos veikloje, yra nuoširdus ir geras žmogus. Naujajam pirmininkui įteikėme gėlių ir palinkėjome sėkmės nelengvame darbe.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas