Jurbarko r. Kūrėjų susitikimas Raudonėje

Kūrėjai buvo susirinkę Raudonėje.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Onutė ČIRVINSKIENĖ

Paskutinę spalio mėnesio dieną Jurbarko rajono neįgaliųjų draugijos literatų klubo „Versmė“ nariai vyko į Raudonę, kur jų jau laukė seniūnijoje gyvenantys ar iš jos kilę rašantieji eiles bei mėgstantieji jų klausytis. Jaukioje salėje susirinko nemažas tokių žmonių būrelis. Seniūnas Česlovas Meškauskas pasveikino saviškius ir atvykusius svečius, kvietė dažniau apsilankyti reto grožio miestelyje, garsiame savo istorine praeitimi ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.

Savo eilių paskaitė ir Jurbarko neįgalieji. 

Pasidalijus mintimis apie kūrybos procesą, poezijos prasmę, suskambo posmai. Jau tris savo knygas išleidusi Rita Adomaitienė savo eilėmis daugiausiai kalbėjo apie meilę. Šiuo metu Kaune gyvenanti, bet niekada nepamirštanti aplankyti gimtinės, pedagogė sakė kurianti jau senokai. Rita Neįgaliųjų draugijai padovanojo dvi įgarsintas savo knygas.

Senjora Akvilina Bulotienė rašo ne tik poeziją, bet kuria ir proginius eiliuotus sveikinimus draugams bei artimiesiems. Lietuvių kalbos mokytoja Elytė Elzbergienė sakė jaučianti pareigą rašyti ne tik apie meilę, bet ir apie pokario meto moterų išgyvenimus. Farmacininkė Jūratė Stasiūnienė kalbėjo apie poezijos reikšmę jos gyvenime, pasidalijo savo kūrybos posmais. Nijolė Julija Pilipauskienė ne tik pažėrė pluoštą eilių, bet ir pasidžiaugė pasiekimais respublikinėje spaudoje. Savo kūryboje autorė akcentuoja meilę mamai, gimtajai žemei.

Jurbarkiečiai irgi neliko skolingi. Taupi žodžiams, bet suteikianti jiems gilią prasmę Olė Borkertienė skaitė eiles, skirtas nemirtingajam Oginskio polonezui. Neseniai prie neįgaliųjų literatų prisijungusi Vilija Girdauskienė taip pat pradžiugino gana brandžia kūryba. Stasys Arbačiauskas, Jonas Girdzijauskas, Aušra Brazaitytė irgi susirinkusiems paskaitė savo eilių. Ilgametė draugijos narė Janina Pranaitienė savo kūryboje nepamiršo paminėti ir Vėlinių.

Jurbarko rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Vida Pieniutienė šeimininkus apdovanojo darbštuolių sukurtais rankdarbiais, pasidžiaugė, kad pastaruoju metu plečiasi ne tik draugijos, bet ir kūrėjų gretos.

Žinoma, be vietinių pasiruošimo ši šventė nebūtų įvykusi. Seniūnijos neįgaliųjų veiklą kuruojantis draugijos tarybos narys Aleksandras Lekavičius pasakojo, kad renginį organizuojant daug pastangų įdėjo seniūnas, vietinio moterų klubo narės, vadovaujamos Elenos Sadauskienės, bei bibliotekos vedėja Rima Šalnaitienė. Padėkojęs tiek svečiams, tiek saviškiams seniūnas išreiškė viltį, kad tokių pasibuvimų bus kur kas daugiau. Ką gi, belieka tuo tikėti.

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas