Šilutė. Paminėta Šv. Agotos diena

Šv. Agotos duonelės šventinimo popietė Šilutės rajono neįgaliųjų draugijoje.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Šilutės rajono neįgaliųjų draugijos narė Aldona Petkienė su „Bičiulystės“ skaitytojais dalijasi tradicinės šventės įspūdžiais.

Šilutės rajono neįgaliųjų draugijos nariai jau penktus metus tęsia gražią tradiciją – rengia šv. Agotos duonelės šventinimo popietę. Nedidelėje draugijos salėje vos sutilpo šventės dalyviai ir svečiai. Pirmą katrą mus aplankė Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčios vikaras Viktoras Daugėla, kuris į Šilutę atsikėlė tik šį rudenį.

Po duonelės šventinimo apeigų vikaras linkėjo, kad neįgaliuosius visuose susitikimuose, kelionėse lydėtų šv. Agotos užtarimas, kad ji namus apsaugotų nuo gaisrų. Jis pasidžiaugė, kad draugijos nariai maloniai bendrauja, kad randa jėgų ir noro susirinkti. Svarbu, kad yra tokia organizacija, į kurią susibūrę ligų prispausti žmonės nesijaustų vieniši, atstumti. Apeigas užbaigėme bendra malda.

Draugijos pirmininkė Laima Micienė padėkojo vikarui Viktorui už šiltus žodžius ir įteikė dovanų savo bityno medaus. Ji pasveikino visus, gausiai susirinkusius ne tik iš miesto, bet ir iš seniūnijų, linkėjo geros sveikatos, kad aktyvumo ir jėgų užtektų visus metus.

Popietėje skambėjo giesmės, moterų ansamblio „Šilainė“ (vad. Antanas Kmita) dainos, eiles skaitė Lilija Žąsytienė, Ona Miklovienė, Saulius Ivanauskas, Irena Bartkevičiūtė, Eugenija Jafimovienė. Buvo pagerbti šiuo metu jubiliejus švenčiantys draugijos nariai Irena Dromantienė, Laima Mickienė, Rimalda Štarienė, Adelė Vaičiūnienė, Saulius Ivanauskas, Aldona Pocienė. Jiems skambėjo muzikos kūriniai.

Popietėje klausėmės gražių pamokymų, patarimų, vaišinomės namine duonele, skaniu pyragu, kurį iškepė sveikos gyvensenos būrelio narė Dantė Žydanienė, gardžiavomės Vaido Austyno pagaminta duonos gira. Salė buvo išpuošta mokytojos Vidos Gečienės darbeliais. Stalus puošė draugijos floristikos būrelio vadovės Zinaidos Mikelionis darytos puokštės. Popietė tęsėsi iki pavakario. Neįgalieji skirstėsi į namus su pašventintais duonos kepalėliais rankose. Juos iškepė Eugenija Savickienė.

„Metus pradėjome aktyviai, taip juos ir tęsime“, – renginį užbaigė L. Micienė.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas