Vilkaviškis. Rinkosi išklausyti nuveiktų darbų ataskaitą

Neįgaliuosius pasveikino Vilkaviškio meras Algirdas Neiberka. Antano Jotautos nuotr.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugijos tarybos narė Birutė Jotautienė pasidalijo ataskaitinio susirinkimo įspūdžiais.

Prasidėjus naujiems kalendoriniams metams, Vilkaviškio krašto draugija sukvietė savo narius į ataskaitinį susirinkimą. Išsamią veiklos ataskaitą už 2017 metus pateikė pirmininkė Valė Masiliūnienė.

Rajono meras Algirdas Neiberka visus susirinkusiuosius pasveikino Lietuvos 100-mečio proga. Prie pasisakymų prisijungė Socialinės paramos skyriaus vedėja Simona Bikaitė. Ji paminėjo mūsų nuveiktus darbus, pagyrė neįgaliųjų numegztas tautiškas riešines. Aktyvia draugijos veikla pasidžiaugė neįgaliųjų organizacijų projektų koordinatorė Raimonda Skripkiūnienė. Visi svečiai geru žodžiu minėjo V. Masiliūnienės nuveiktus darbus. Prie pasisakymų prisijungė ir Vilkaviškio miesto seniūnas Remigijus Kurauskas, kuris dažnai apsilanko mūsų draugijoje ir mato mūsų veiklą iš arti. Jis pabrėžė, kad mūsų organizacija yra pavyzdys kitoms.

Draugijos pirmininkė savo ataskaitoje išvardijo nuveiktus darbus. Ji pasidžiaugė, kad prie visų siekių prisidėjo savivaldybė – gautos patalpos suteikė erdvės veiklai vykdyti, susitikimams. O jeigu susirenka didesnis mūsų būrys, galimybę pasinaudoti sale suteikia turizmo ir informacijos centras. Pirmininkė džiaugėsi rankdarbių klubu „Hobis“. Moterų darbai papuošė seniūnijos, savivaldybės Socialinės paramos skyriaus kabinetus. Prieššventiniu laikotarpiu aplankyti patys silpniausi draugijos nariai, kuriems padovanota klubo „Hobis“ darbų: numegztų kojinių, pirštinių, riešinių, pagamintų nykštukų. Didelių specialiųjų poreikių turinčios draugijos narės Janinos Kairienės duk­ra Jūratė padėkojo už tarybos narių apsilankymą. Jos teigimu, toks vizitas mamą maloniai nustebino.

Pirmininkė ataskaitoje paminėjo ir tai, kad neįgaliesiems teikiama informacija, vyksta užimtumo, meninių gebėjimų veik­los, rengiamos išvykos. Pasak V. Masiliūnienės, daug pasiekimų turi ir sporto entuziastai, veikia skaitovų būrelis. Pirmininkė pabrėžė, kad draugijos veikloje gali dalyvauti kiekvienas norintysis. Nesvarbu, ar jis yra iš miesto, ar iš kaimo.

Pateikta ir išsami revizijos komisijos ataskaita. Skaičių nedaug, kadangi finansavimas buvo kuklus. Surinktas nario mokestis ir gauta 2% parama panaudota patalpų nuomai, užimtumui vykdyti. Abi ataskaitos įvertintos gerai. Patvirtinus ataskaitą, susirinkimui pirmininkaujanti Elytė Derenčienė pristatė ansamblį „Kraštietės“. Skambėjo jo atliekamos lietuvių liaudies dainos. Sulaukėme daug plojimų. Susirinkimui baigiantis V. Masiliūnienė dar kartą padėkojo visiems susirinkusiesiems, tarybai, savanoriams. Dalyvavusiems „Maisto banko“ akcijoje ji įteikė padėkas.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas