Telšiai. Dainos ir eilės Lietuvai

Telšiškiai Lietuvai skyrė visą puokštę dainų ir eilių.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Valstybės atkūrimo jubiliejinio renginio įspūdžiais laiške „Bičiulystei“ pasidalijo telšiškė Vida Zenauskienė.

Šventę pradėjome sugiedoję Lietuvos himną. Draugijos pirmininkas Sigitas Tumbrotas visus narius pasveikino ir linkėjo stiprybės, sveikatos, kūrybingumo darbuose ir džiaugsmingų akimirkų. Savo kūrybos eilių paskaitė Danutė Seržentienė bei Joana Jucienė. Šventę tęsė draugijos mišrus vokalinis ansamblis „Žemaitija“ (vadovė Daiva Lingienė) – skambėjo dainos apie Lietuvą. Lietuvių liaudies dainas dainavome visi kartu.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas