Panevėžys. „Dainuok, širdie, gyvenimą“

Panevėžio miesto neįgaliųjų draugijos pirmininkė Stanislava Arbutavičienė.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

„Bičiulystei“ atsiųstame laiške Elzbieta Morkūnienė papasakojo, kad Panevėžio miesto neįgaliųjų draugija, vos persikėlusi į naujas patalpas, surengė atkurtos Lietuvos valstybės 100-ųjų metinių minėjimo šventę ,,Dainuok, širdie, gyvenimą“.

Naujose patalpose, Taikos al. 11, įsikūrė keletas neįgaliųjų organizacijų. Aukštaitijos regio­no „Artritas“, Panevėžio miesto neįgaliųjų asocia­cija „Ratelis“ panoro susivienyti ir Valstybės atkūrimo jubiliejų paminėti kartu su Neįgaliųjų draugija.

Renginio dalyvius pasitiko iškelta trispalvė, Lietuvos valstybės atributika papuoštos patalpos: rankdarbiai iš spalvotų žvakių, tautinę simboliką atspindintys keramikos gaminiai, iš spalvotų siūlų sukurta vėliava, spalvoti užrašai ,,100 Lietuvai“ ir t.t. Šiuos papuošimus sukūrė Panevėžio miesto neįgaliųjų draugijos užimtumo būrelio nariai Stanislava Juozapaitytė, Genovaitė Tirilytė ir kiti, vadovaujami Mildos Čerkesienės.

Pilna salė renginio dalyvių iškilmingai sugiedojo V. Kudirkos „Tautišką giesmę“. Susirinkusiuosius pasveikino draugijos pirmininkė Stanislava Arbutavičienė, linkėdama kiekvienam širdyje pajusti Lietuvos 100-metį. Tarybos nariai Marytė Kuliukienė ir kiti įteikė po geltoną rožę – gerovės ir šviesios ateities simbolį.

Šventės kultūrinę prog­ramą pradėjo draugijos mišrus vokalinis ansamb­lis „Jovaras“, vadovaujamas Stasės Petrauskienės. Gera buvo klausytis dainų apie tėvynės grožį, laisvę. Jos palietė kiek­vieno širdį, budino patriotinius jausmus, jaudino, kėlė pasididžiavimą savo gimtine. Po „Jovaro“ pasirodymo draugijos narys Alvidas Bajorūnas, nukentėjęs Sausio 13-ąją prie televizijos bokšto, papasakojo, ką tuomet išgyveno. Sveikinimo žodį tarusi „Art­rito“ direktorė Danutė Žagūnienė palinkėjo, kad visi darbai ir viltys būtų skirtos žmonių gerovei.

Šventinę programą paruošė ir vokalinis ansamblis „Ratelis“, vadovaujamas Aldonos Ramoškienės. Ansamblio narė Danutė Ušurėlu pasidalijo mintimis apie išvykusius vaikus, rūpesčiu dėl pilietybės ir kalbos išlikimo.

Draugijos nariai Rima Burbienė ir Henrikas Rudžianskas suvaidino humoreską, kurios siužetą padiktavo pats gyvenimas. Prisistačius visiems kolektyvams prie kavos puodelio dar ilgai dalijomės prisiminimais, dainavome patriotines dainas. Renginį vainikavo iš širdies sudainuota daina „Žemėj Lietuvos“.

Neįgaliųjų draugijos nariai suvaidino humoreską.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas