Panevėžio r. Gyventi įkvepia bendra veikla

Jubiliatę Janiną Bikinienę pasveikino Aurelija Petronienė ir Aldona Paškevičienė.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Panevėžio r. savivaldybės vyriausioji ryšių su visuomene specialistė Danutė Pociuvienė „Bičiulystei“ papasakojo apie veik­lios neįgaliųjų organizacijos darbą.

Paįstrio kultūros centre įvyko Panevėžio r. neįgaliųjų draugijos ataskaitinė konferencija.

Susirinkusiuosius pasveikino Panevėžio r. savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Aldona Pranciška Paškevičienė, Panevėžio r. bendruomenių sąjungos pirmininkas Kazimieras Binkis, savivaldybės tarybos narė Jūratė Januškienė, Paįstrio seniūnijos seniūnas Virginijus Šležas, kiti svečiai.

Panevėžio rajone yra 3 096 neįgalūs asmenys, 749 iš jų susibūrę į jau 30 metų gyvuojančią Neįgaliųjų draugiją.

Sveikindama konferencijos dalyvius, Socialinės paramos skyriaus vedėja A. P. Paškevičienė apžvelgė savivaldybės vykdomas naujoves socialinės pagalbos srityje, kuriomis siekiama palengvinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių gyvenimą. Vedėja pristatė integralios pagalbos asmens namuose projektą, kuriuo siekiama pagerinti neįgalių asmenų ir senyvo amžiaus žmonių ir juos prižiūrinčių šeimos narių gyvenimo kokybę, supažindino su savivaldybės tarybos patvirtinta nauja vienkartinių pašalpų skyrimo tvarka, kuri numato nuo šiol nelaimės atveju rajono gyventojams išmokėti gerokai didesnes vienkartines pašalpas, labai išplėstas jų gavėjų ratas.

Ilgametė draugijos pirmininkė Aurelija Petronienė apžvelgė per ataskaitinį laikotarpį nuveiktus darbus. Pasak jos, įgyvendinant socialinės reabilitacijos paslaugų bendruomenėje projektą 5 seniūnijų – Naujamiesčio, Vadoklių, Upytės, Raguvos ir Krekenavos – neįgaliesiems teiktos savitarnos, kasdienės veiklos įgūdžių palaikymo, atkūrimo bei ugdymo paslaugos. Žmonės lankė saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymo užsiėmimus.

Muzikos ir poezijos terapijos užsiėmimai vyko visose 12-oje seniūnijų. Iš viso paslaugas gavo 329 asmenys. Draugijos nariams sudaromos galimybės dalyvauti meno ir kultūros būreliuose, kolektyvuose. Pagalbą šeimoms teikė savanorė psichologė.

Draugijos veikla neapsiribojo šiuo projektu. Neįgaliųjų socialinei integracijai, gerai psichologinei savijautai labai svarbus tarpusavio bendravimas ir dalyvavimas bendruose renginiuose, stovyklose, kelionėse. Neįgalieji labai vertina galimybę kasmet ilsėtis prie jūros Šventosios mokymo ir reabilitacijos centre.

„Dėkojame savivaldybės vadovams, Socialinės paramos skyriui, socialiniams darbuotojams, seniūnams, rėmėjams už pagalbą integruojantis į visuomenę. Ši pagalba – ir materialinė, ir moralinė – leidžia neįgaliesiems nelikti užsidarius tarp keturių kambario sienų su savo liga, įkvepia gyventi visavertį gyvenimą“, – sakė A. Petronienė.

Konferencijoje padėkota Neįgaliųjų draugijos tarybai už bendrą darbą, aktyviausiems nariams įteikti apdovanojimai. Didelio dėmesio sulaukė vyriausia ilgametė draugijos narė, kovo mėnesį 90-metį atšventusi Janina Bikinienė – aktyvi tradicinės kultūros puoselėtoja, liaudies medicinos žinovė, senųjų amatų, tautosakos pateikėja. Už etnokultūros puoselėjimą ir kūrybingumo skatinimą jai įteikta Lietuvos neįgaliųjų draugijos padėka.

Konferencijai pasibaigus laukė smagi dovana – Paįstrio kultūros centro meno vadovų koncertas bei Vadoklių seniūnijos kolektyvo „Juodvingė“ pasirodymas. Po koncerto visi apžiūrinėjo rankdarbių parodą, vaišinosi, bendravo, dalijosi įspūdžiais.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas