15
S, Gruo
7 Nauji straipsniai

Kelmė. Svečiavomės benediktinų vienuolyne

Benediktinų vienuolyne.

Bendruomenių veikla
Nustatymai

Kelmės rajono neįgaliųjų draugijos narys Petras Norkus aprašo prasmingą išvyką.

2018-ieji – labai reikšmingi metai Lietuvai ir lietuviams. Šiemet ne tik 100 metų atkurtai valstybei, bet ir laukiame po 25 metų atvykstančio popiežiaus. Todėl ir Kelmės rajono neįgaliųjų draugija sugalvojo pakeisti savo kelionių maršrutus ir aplankyti maldos namus – Palend­rių Šv. Benedikto vienuolyną, įsikūrusį Kelmės rajone. Didesnę dalį draugijos narių sudaro vyresnio amžiaus žmonės, todėl kelionė sulaukė nemažo susidomėjimo.

Sutartą dieną gausus būrys nuvykome į vienuolyno bažnyčią kartu su vienuoliais dalyvauti mišiose. Didelį įspūdį paliko pamaldos, nes vienuoliai meldžiasi giedodami Grigališkąjį choralą lotynų kalba. Pasibaigus mišioms, visi buvome pakviesti į kitas patalpas, kur žiūrėjome filmą apie šio vienuolyno įkūrimą, jo gyventojus, veiklą. Sužinojome, kad benediktinai – seniausi vienuoliai visoje Europoje. Palend­rių Šv. Benedikto vienuolynas, kaip religinė bendruomenė, įregistruotas tik 1997 m. Vietos paieškos apėmė visą Lietuvą. Vienuolyno įkūrimo vietą lėmė nuo­s­tabi gamta, iškilios kalvos, vedančios į Žemaičių aukštumą, Vainagių girios, besitęsiančios iki Kurtuvėnų, ir laisva žemė. Čia – tyla, ramybė, susikaupimas. Šiuo metu vienuolyne gyvena 14 brolių, kurie vadovaujasi devizu „Melskis ir dirbk“ (ora et labora). Vienuoliškame gyvenime šie dalykai glaudžiai susiję – darbas tampa malda, o malda – darbu. Dirba visi, bet kiek­vienas brolis turi savo pa­reigas. Vieni augina daržoves, kiti rūpinasi bitėmis, renka vaistažoles, o su mumis bendravęs tėvas Grigalius atsakingas už svečių priėmimą. Jis papasakojo, kad diena prasideda ir baigiasi malda. Visa bendruomenė septynis kartus per dieną su giesmėmis meldžiasi bažnyčioje, kitu laiku meldžiasi tyloje ir dirba. Darbai patys įvairiausi: knygų vertimas, straipsnių rašymas, įvairūs amatai. Šiuo metu du broliai mokosi Prancūzijoje, kiti du – išvykę atostogų pas artimuosius.

Susitikimo pabaigoje kartu su tėvu Grigaliumi vaišinomės arbata, bendravome. Laikas prabėgo nepastebimai. Įsigiję maldų knygelių, suvenyrų, arbatžolių rinkinių, palikome tylius, ramius vienuolių namus ir grįžome į skubantį, lekiantį gyvenimą.

 

dnt_puslapyje_pirmas
SRfondas_puslapyje_antras
rėmėjai
TAIP PAT SKAITYKITE
rubrika portale TV3.lt