Kazlų Rūda. Mūsų veikla tik savais namais neapsiriboja

Suvenyrinių lietuvaičių kūrimo akimirka.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Laiške „Bičiulystei“ Kazlų Rūdos savivaldybės neįgaliųjų draugijos pirmininkė Ramutė Sarapinavičienė papasakojo apie organizacijos veiklą.

Gyvenimas – lyg tekantis smėlis tarp pirštų. Net nepamatėm, kaip įpusėjo metai, ir tik nuotraukos, prisiminimai apie nuveiktus darbus rodo, kad kuriam, skubam, džiaugiamės kiekviena akimirka.

Lig šiol gyvename įspū­džiais, kuriuos parsivežėme iš Vilniaus Operos ir baleto teatro stebėję baletą „Gulbių ežeras“. Tai buvo nepakartojama!

Sėkmingai dirbo Jūratės Banionienės vadovaujamas darbščiųjų rankų būrelis. Jo narės Gražina Kalvaitienė, Ona Pečkienė kartu su mūsų bičiuliais Kazio Griniaus gimnazijos mokiniais sumanė Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui padovanoti savo rankų darbo suvenyrinių lietuvaičių. Šis kūrybinis užsiėmimas visiems labai patiko.

Mūsų sportininkai pasipuošė medaliais.

Veikė papuošalų ir kitų gaminių iš stiklo būrelis, kuriam vadovavo Sandra Arkočiūtė. Bibliotekoje surengėme puikią visų norinčių padirbėti su stik­lu darbų parodą.

Visa tai ir dar daug kitų veiklų aptarėme ataskaitiniame susirinkime. Mūsų pasveikinti atvyko Kalvarijos savivaldybės neįgaliųjų draugijos pirmininkė Daiva Rentelytė su vokaliniu instrumentiniu ansambliu „Viltis“. Padainuoti, pašokti, savo kūrinėlius, skirtus Lietuvai, padeklamuoti atėjo Kazlų Rūdos pradinės mokyklos mokiniai su mokytoja Birute Češūniene.

Tauragės rajono neįgaliųjų draugijos pirmininko Kęstučio Petkaus pakviesti viešėjome jų surengtoje Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirtoje šventėje. Į renginį vykome su visais norinčiais darbščiųjų rankų būrelio nariais, pagalbininkais ir, žinoma, su „Sidab­rinės gijos“ ansambliu ir naująja jo vadove Ona Olekiene.

Sportininkai vasarą pasitiko Marijampolės I grupės neįgaliųjų draugijos jau 20 kartą surengtoje „Olimpinės mylios“ sporto šventėje. Kazlų Rūdai joje puikiai sekėsi – iškovojome 9 medalius, laimėjome III komandinę vietą. Visus pradžiugino Onutės Sinkevičienės sėkmė – ji pelnė net du medalius. Rudeniop ir mes organizuosime savo sporto šventę, į kurią kviesime ne tik draugijos narius, bet ir bičiulius pabendrauti, draugiškai parungtyniauti.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas