Panevėžio r. Literatų susibėgimas po klojimo stogu

Po klojimo stogu.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Zinaida Dilytė-Jurėnienė „Bičiulystei“ parašė apie šiltą literatų susiėjimą.

„Labas. Kviečiu sudalyvauti pasibuvime, bičiulių literatų ir ne, mano klojime š. m. rugpjūčio 25 d. nuo 12 val. Tema: „Sunokimas“. Draugų, pritariančių bendraminčių, nekenksmingam būry pasibūti norinčių, pakvietimas būtinas. Kieno lauknešėlis kuo bagotas, tas tuo ir sotus, bičiulio nepražiopsotas. Pagarbiai – Zinaida.“

Tokį ekspromtinį kvietimą telefono žinute išsiuntinėjau prieš savaitę ir patylomis laukiau. Kas tikrai norės, atvyks.

Bičiuliai neapvylė nei manęs, nei savęs. Suvažiavo jų net 12. Egidijus Saldys iš Biržų atsivežė ir savo mamą Rimą, pakeliui iš Pasvalio paėmė Praną Pliušką su Rasa Rimkūnaite. Iš Radviliškio atvyko Antanas Stugys su žmona Galina, iš Skapiškio – Aldona Lavickienė ir Daiva Palionytė-Batavičienė (jos yra Biržų literatų klubo „Svajoklis“ narės). Iš Kelmės atvažiavo Edvardas Stankus, o iš gretimo Puodžiūnų kaimo – Irutė ir Bronius Vaitkai.

Susėdome klojime pusračiu, kad matytume ir girdėtume vienas kitą, nes tarpduryje kalvio padarytame ugniakure-keptuvėje kūrenosi ugnis. Po entuzias­tingo prisistatymo visi vieningai pritarė man toptelėjusiai minčiai: lai būna šis susiėjimas mini seminaras.

A. Stugys padainavo apie grybus, pritardamas gitara, E. Saldys ir D. Palionytė paskaitė įdomių eilių apie obuolių ir kitų rudeniškų gėrybių sunokimą. P. Pliuška atmintinai „išpylė“ apie tikrąjį sunokimą nuvirtus po stalu. Mama Rima nutildė mūsų entuziazmą gyvenimiškomis eilėmis apie netekties nokinimą. E. Stankus ekspromtu padeklamavo apie sunokusį norą bent kartkartėmis susibėgti po mano kluono stogu.

Labiausiai atitinkantį temą pripažinome P. Pliuškos eiliuotą „sunokimą“, mat patys sau pabuvom liaupsintojais ir kritikais, prisimindami neužmirštamus seminarus Šventojoje su tik­rais kritikais.

Valgėme jaunimo iškeptos kiaušinienės iš 50 kiaušinių su spirgučiais, užsigėrėme šalta žalių mėtų iš panamės arbata su naminiais pyragais.

Antru prisėdimu skaitėme kas ką norėjome, paplodami, replikuodami, pajuokaudami, bičiuliškai draugiškai pasikritikuodami. Vėl skambėjo A. Stugio dainos jo paties kūrybos žodžiais. P. Pliuška su R. Rimkūnaite sudainavo romansą, išmoktą, kaip pats sakė, dar Šventojoje iš kažkurio seminaro kambario kaimynų. Kas norėjo, ėjo sodan obuolių ar slyvų, ieškojo po pušim kazlėkų ar šiaip vaikštinėjo po sodybą.

Užsibuvome ligi pavakario. Pradėjus lynoti, ėmėme skirstytis. Su išsimojavimais, apsikabinimais ir viltimi po klojimo stogu susimatyti ir kitais metais.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRfondas_puslapyje_antras
rėmėjai
TAIP PAT SKAITYKITE
rubrika portale TV3.lt