Kupiškis. Po draugijos jubiliejaus – naujas veiklos puslapis

Draugijos bičiulių būrelis ir draugijai jau 22 metus vadovaujanti B. Kaleinikovienė (antra iš dešinės).

Bendruomenės balsas
Nustatymai

„Bičiulystei“ parašė Valius Domantas.

Į Kupiškio kultūros centrą rinkosi Kupiškio rajono neįgaliųjų draugijos nariai iš miesto ir iš seniūnijų, draugijos bičiuliai ir rėmėjai. Kupiškėnai surengė neeilinę konferenciją, kuri buvo skirta apsvarstyti praėjusių metų draugijos veiklą, priimti naujus draugijos įstatus ir kartu paminėti draugijos veiklos 30-metį, pagerbti ištikimiausius, aktyviausius narius.

Draugijai 30 metų sueitų šį gruodį, bet, anot Kupiškio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkės Bronės Kaleinikovienės, nutarta veikti racionaliai: taupyti laiką ir vienu metu aptarti praėjusių metų darbus, prie dabarties veiklos bei neįgaliųjų poreikių pritaikyti naujus draugijos įstatus, juos apsvarstyti, patvirtinti ir pasidžiaugti draugijos sukaktimi.

Kupiškio rajono neįgaliųjų draugijai priklauso 223 nariai, didžioji jų dalis – senbuviai, vyresnio amžiaus žmonės (yra netgi 102 metų sulaukusi kupiškietė), tad jų lūkesčiai kasdieniški, neįmantrūs: reikia pagalbos buityje, transporto, higie­nos (skalbimo, maudynių) paslaugų, asmeninio asistento talkos tvarkant įvairius reikalus įstaigose. Aktyvesniems draugijos nariams praverčia užsiėmimai darbo terapijos klubo būreliuose, kūrybinė ir kultūrinė veikla. Kokie šie darbai svarbūs ir reikalingi, parodo skaičiai: per 2017 m. draugijoje suteiktos 4 332 paslaugos 158 žmonėms, iš jų 120 neįgaliųjų ir 38 jų šeimų nariams. Šios paslaugas prieinamos ir socialiai remtiniems žmonėms. Veikia rankdarbių būreliai, yra vokalinis ansamblis „Prie Kupos“, balsingi draugijos nariai repetuoja, koncertuoja ne tik rajone, kaimo bendruomenėse, bet ir kaimyniniuose rajonuose.

Draugijos veikla vyksta ir finansuojama pagal projektines programas, pernai buvo vykdomos penkios projektinės veiklos. Paraiška teikta ir Kupiškio rajono vietos veiklos grupei, gautas finansavimas pirkti naujai skalbimo mašinai bei priemonėms. Svarstant apie draugijos ateitį ir veiklos galimybes, pasak draugijos pirmininkės, išlieka daug nerimo, netikrumo, nes lėšų draugijai kasmet mažėja, o paslaugų, draugijos pagalbos poreikiai vis auga. Rajone daugėja senyvų neįgalių žmonių, kuriems reikia įvairiapusės pagalbos namuose, o sveikesniems – paramos išėjus iš namų, viešajame gyvenime. Todėl glaudžiai bendradarbiaujama su savivaldybės Socialinės paramos skyriumi, Socialinių paslaugų centru, neįgalieji operatyviai aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis.

Iš tokių kasdieniškų reikmių kilo ir naujų draugijos įstatų būtinybė. Neeilinėje konferencijoje svarstyti ir patvirtinti nauji punktai, numatantys galimybes teikti draugijos nariams socialines, sveikatingumo, užimtumo paslaugas, bendradarbiauti su įvairiomis institucijoms ir privačiais asmenimis, užsienio organizacijomis, anksčiau ši socialinės krypties veikla buvo siauresnė. Aukščiausias draugijos valdymo organas bus ataskaitinė konferencija.

Aptardami problemas, draugijos nariai turėjo progą pasidžiaugti ir gerais pastarųjų metų pokyčiais. Prisiminta, kaip kūrėsi pirmieji paslaugų centriukai seniūnijų centruose Skapiškyje, Šimonyse, Subačiaus buvusiuose senelių namuose. 2005 m. ir Kupiškyje po pastato rekonstrukcijos duris atvėrė Neįgaliųjų draugijos dienos užimtumo ir socialinių paslaugų centras.

Pagaliau ir viešosios erdvės mieste sparčiau pritaikomos: prie Kupiškio marių pastatytas tiltelis neįgaliems žvejams, daugiabučių namų kiemuose, prie įstaigų, parduotuvių automobilių stovėjimo aikštelėse atsiranda bent po vieną ar kelias vietas neįgaliųjų transportui. Planuojama ir paplūdimyje įrengti specialią maudyklą neįgaliesiems.

Konferencijoje išklausius revizijos komisijos ataskaitą, gražiai pagerbta net 30 metų jai vadovaujanti pirmininkė Vanda Jokantienė. Draugijos padėkomis taip pat apdovanotos aktyvios draugijos narės Danutė Valienė, Janina Puluikienė.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos padėkos įteiktos Palmai Karaliūnienei, Vandai Supko, Janinai Ablėnienei, Valerijai Žiaugrienei, Stanislovui Šeibutui, Giedrei Pranckienei, Liucijai Jankauskienei. Neįgaliuosius bei draugijos pirmininkę sukakties proga sveikino rajono meras Dainius Bardauskas, savivaldybės Socialinės paramos skyriaus atstovai, įteikta daug dovanų, gėlių, padėkų. Nuotaikingą koncertą konferencijos dalyviams surengė savieji, draugijos vokalinis ansamblis „Prie Kupos“, taip pat Kupiškio Trečiojo amžiaus universiteto (beje, nemažai jo klausytojų yra ir Neįgaliųjų draugijos nariai) ansamblis „Svajok­liai“, romantiškų melodijų pagrojo saksofonininkas Saulius Laucius.

Autoriaus nuotr.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRfondas_puslapyje_antras
rėmėjai
TAIP PAT SKAITYKITE
rubrika portale TV3.lt