Kaišiadorys. Darbai veja darbus

Neįgaliųjų ansambliai – dažni svečiai įvairiuose Kaišiadorių renginiuose.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Jonas Katkevičius atsiuntė laišką, kuriame pasakoja apie Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugijos veiklą.

Toks jau mūsų laikas. Nespėji atsipeikėti nuo praėjusių metų įspūdžių ir darbų ir vėl naujieji.

Stanislava Globienė jau ketvirtus metus vadovauja Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugijai. Į ataskaitinį susirinkimą, kuris įvyko gruodžio pabaigoje Kaišiadorių miesto kultūros ir meno centro salėje, susirinko gausus būrys šios draugijos narių. Į susirinkimą atvyko savivaldybės administracijos direktorius Antanas Lukoševičius, Socialinės paramos skyriaus vedėja Eglė Mockevičienė ir specialistė Rita Taraurienė, Kaišiadorių miesto seniūnė Giedrė Pavasarytė, visuomeninio komiteto „Vardan Kaišiadorių krašto“ nariai Česlovas Neviera, Antanas Cikanavičius.

Draugija vienija 444 neįgaliuosius. 45 proc. iš jų – darbingo amžiaus, 55 proc. – pensinio amžiaus, 34 proc. Neįgaliųjų draugijos narių gyvena kaimo vietovėse. Per šiuos metus į draugiją įstojo 22 nauji nariai. Taip savo ataskaitinį pranešimą pradėjo draugijos pirmininkė S. Globienė. Išėjusius Anapilin narius susirinkusieji pagerbė tylos minute.

Pagrindinis draugijos tikslas – teikti socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems, stengtis padėti jiems atkurti savarankiško gyvenimo įgūdžius, sudaryti galimybes dalyvauti visuomeniniame gyvenime ir kultūrinėje veikloje.

2018 metais buvo įgyvendinamas neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektas, apie 40 Neįgaliųjų draugijos narių lankėsi aktyviose fizinėse treniruotėse Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centre. Užsiėmimus vedė trenerė Solveiga Sausdravienė.

Sunku būtų nuosek­liai išvardinti visus darbus, kuriuos draugija nuveikė per praėjusius me-tus. Įgyvendinant socialinės reabilitacijos paslaugų projektą neįgaliesiems pagelbėta apsirūpinti medikamentais bei įvairiomis pagalbinėmis priemonėmis, išdalinta iš Maltos ordino gauta labdara, negalintys vaikščioti ligoniai buvo aprūpinami prekėmis ir spauda. Daug žmonių į draugiją ateina tiesiog pasiguosti, išsikalbėti, pabendrauti.

Draugijoje veikia 4 amatų būreliai, kuriuos lanko 77 žmonės. Kaišiadoriečiai gana dažnai gali pamatyti įvairių jų dirbinių.

Nemažai rūpesčio organizacijos vadovei ir tarybai sukelia turimas žemės plotas. Draugija turėjo 11 ha žemės, realiai naudojosi tik 2 ha. Laukas stovėjo apleistas. UAB „Geosoma“ sutiko su didele nuolaida atidalinti norimą sklypą. Jau įmokėjome 150 eurų draugijos lėšų, liko dar 550 eurų. Kreipėmės į rajono savivaldybės tarybą finansinės pagalbos šiems darbams, bet lėšų mums neskyrė.

Šiuo metu draugija turi du vokalinius ansamblius. Jiems vadovauja Liutauras Milišauskas. Surengta ir dalyvauta jau per dešimt koncertų.

Neįgaliųjų draugijos nariai „Rūtos“ fabrike gamino saldainius.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo suorganizuotos kelios ekskursijos. Draugijos nariai apsilankė Kauno zoologijos sode, Pažaislio vienuolyne, dalyvavo ekskursinėje edukacinėje prog­ramoje Šaulių saldainių fabrike „Rūta“, kur patys bandė gaminti šokoladą. Pakeliui užsuko ir į Kryžių kalną. Draugijos nariai vyko į Klaipėdos delfinariumą, pakeliui apsilankė Klaipėdos zoologijos sode. Tap pat buvo organizuotos ekskursijos į Punską, vėl apsilankyta Druskininkuose ir dar keletoje objektų.

Nemažai darbų atlikta ir draugijos buveinėje. Ji baigta remontuoti, įvestas vandentiekis, įruošta virtuvėlė. Norisi padėkoti visiems, kurie padėjo, rėmė finansiškai. Negalima nepaminėti ir daug pagelbėjusių Maltos ordino darbuotojų. Dabar draugijos patalpose užtenka vietos ne tik būrelių veikloms, bet ir mokymams.

Neįgaliuosius draugija savo transportu veža į gydymo įstaigas. Teikiant šias paslaugas buvo nuvažiuota beveik 36 tūkst. kilometrų, suteikta per 1500 paslaugų.

Negalima nepadėkoti mūsų draugijos nariui ūkininkui iš Pyplių kaimo Bernardui Rakauskui – jis dovanoja savo išaugintų skanių bulvių. Daržovėmis pasidalijo ir žiežmarietis Antanas Juršė. Mūsų buveinės patalpos išpuoštos būrelio, kuriam vadovauja Dalia Sinkevi-čienė, narių darbais ir paveikslais.

Susirinkusiuosius pasveikino jau minėti valdžios ir visuomeninių organizacijų atstovai. Ūki-ninkas, savivaldybės tarybos narys Antanas Cikanavičius pažadėjo padėti draugijai apdirbti turimą žemės plotą. Susirinkusiuosius savo dainomis džiugino meno kolektyvai „Gabija“ ir „Svajonė“. Po koncerto visi nuoširdžiai bendravo prie arbatos puodelio.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRfondas_puslapyje_antras
rėmėjai
TAIP PAT SKAITYKITE
rubrika portale TV3.lt