Kazlų Rūda. Pateisino pasitikėjimą

Po rinkimų koncertavo „Sidabrinė gija“.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

„Bičiulystei“ atsiųstame laiške Vitalija Kavaliūnaitė pasidalijo įspūdžiais iš Kazlų Rūdos neįgaliųjų draugijos ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo.

Kazlų Rūdos savivaldybės neįgaliųjų draugijos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas surengtas J. Dovydaičio bibliotekos salėje. Į jį atvykusiems delegatams Neįgaliųjų draugijos pirmininkė Ramutė Sarapinavičienė pateikė darbo ir veiklos ataskaitą: draugijoje dirba 10 žmonių – visos moterys. Net ir autobusiuką dabar vairuoja Onutė Pečkienė. Draugijoje vykdomos veiklos pagal projektus, o išvykos – pagal poreikius. Informacija draugijos nariams teikiama facebook paskyroje ir telefonu. Kazlų Rūdos savivaldybė prisideda 20 proc. prie iš Neįgaliųjų reikalų departamento skiriamų lėšų. Draugijoje yra keletas šaunių kolektyvų. Aktyviai veikia rankdarbių būrelis: darbščios moterys savo darbus pristatė Tauragėje, numezgė daug kojinių sunkiausios negalios žmonėms, nuolat sukuria daug gražių darbelių įvairiomis technikomis, organizuoja kalėdines ir velykines muges, parodas. Kūrybingas ir veiklus ansamblis „Sidabrinė gija“, tik gaila, kad kultūros centro darbuotojai nepakviečia neįgaliųjų į jokį renginį ar šventę...

Draugijoje organizuojama daug renginių: vasaros šventės, jubiliatų pagerbimas, neįgaliųjų sporto varžybos ir kita. 47 draugijos nariai 2018 metais ilsėjosi prie jūros, o keletas aktyviausių neįgaliųjų (juos rėmė savivaldybė) – Jurgežerių stovykloje. Buvo daug ekskursijų, išvykų su sporto entuziastais, edukacinių programų.

Susirinkimo delegatai pritarė pirmininkės ataskaitai ir darbą įvertino gerai. Su revizijos komisijos finansine ataskaita supažindino Dalia Vyšniauskienė.

Draugijos pirmininke dar 4 metams vienbalsiai išrinkta R. Sarapinavičienė. Neįgalieji jai plojo atsistoję, sveikino, teikė gėlių puokštes. Pasak jų, vargu ar kas taip nuoširdžiai, rūpestingai galėtų rūpintis negalios paliestais žmonėmis. Padėkoti atėjo ir Kazlų Rūdos savivaldybės atstovės Judita Simonavičienė bei Virginija Radžiūnienė. Jos džiaugėsi, kad Neįgaliųjų draugija – vienas didžiausių kolektyvų Kazlų Rūdos savivaldybėje, savo aktyvumu uždegantis ir kitus žmones.

Pirmininkės pavaduotoja išrinkta Nijolė Bagušienė. Naujoje draugijos taryboje – 11 narių. R. Sarapinavičienė kvietė kaimų atstovus suregistruoti visus neįgaliuosius, kuriems reikalinga pagalba, transporto ar kitos paslaugos, nes dažnai žmonės nežino, kur kreiptis, kas galėtų padėti.

Po rimtų kalbų ir rinkimų koncertavo neįgaliųjų draugijos ansamblis „Sidabrinė gija“ ir Jūrės kaimo kapela „Medlieva“.

Gražinos Kalvaitienės nuotr.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRfondas_puslapyje_antras
rėmėjai
TAIP PAT SKAITYKITE
rubrika portale TV3.lt