Alytus. Mes – komanda

Alytaus klubo „Artritas“ pirmininkė Janė Rinkevičienė.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Romutė Udrakienė „Bičiulystės“ skaitytojams pasakoja apie žmones, daug prisidedančius prie Alytaus klubo „Artritas“ veiklos.

Esu Alytaus miesto klubo „Artritas“ narė daugiau nei 10 metų. Labai malonu jaustis kolektyvo dalimi. Atskirų žmonių indėlis į komandinį darbą yra labai svarbus, todėl norėčiau papasakoti apie ilgamečius klubo narius. Pradėsiu nuo klubo pirmininkės Janės Rinkevičienės, kuri šiam nelengvam darbui atidavė 18 metų. Ji aukojo laiką, savo žinias ir patirtį, už tai negaudama jokio atlygio, tik klubo narių dėkingumą. Ji organizavo klubo veiklą, rūpinosi bendradarbiavimu su kitomis organizacijomis, tarpusavio pagalba, rūpesčiu dėl klubo narių užimtumo. Tai nematomas, bet labai atsakingas darbas. Janė visuomet spinduliuoja gerumu, veide šviečia šypsena, o akyse – viltis. Ji džiaugiasi, kad klubiečiai nepamiršo klubo tradicijų burtis, švęsti kartu šventes, gražiai bendrauti, o atsitikus nelaimei – padėti. Aš tik šiame kolektyve išgirdau, kad nepaisant visko, man gyvenime viskas bus gerai. Ir tai buvo ištarta su tokiu jautrumu ir meile, kad tie žodžiai ir dabar skamba mano širdyje.

Ne mažiau metų klubo finansais rūpinasi buhalterė Aldona Butkauskienė. Klubo nariai džiaugiasi, kad ministerijos ir savivaldybės tikrintojai niekuomet nerado pažeidimų.

Tarybos narė Zita Bekešienė per paskutinį rinkiminį laikotarpį rūpinosi kultūrine klubo veikla, ansamblio įkūrimu ir jo programa (padedant meno vadovei Genutei Bartnykienei). Z. Bekešienė organizuodavo šiltas temines popietes.

Neįgalieji, senjorai nori keliauti, o tas svajones padeda įgyvendinti klubo tarybos nariai Vladas Prieskienis, Liongina Ryliškis, Z. Bekešienė. Tų kelionių per ataskaitinį laikotarpį buvo labai daug. Aplankėme Druskininkus, Pivašiūnus, Raižius, Kauną, Palangą ir kitus miestus bei gamtos grožybes. Kasmet organizuojamos trys kelionės prie jūros.

Klubo metraščiu rūpinosi Regina Kasparavičienė. Jame nušviečiamos veiklos, kurios buvo įgyvendintos per visus klubo gyvavimo metus.

Svarbu įsisąmoninti, kad art­ritas yra neatskiriama gyvenimo dalis, todėl būtina kuo lanksčiau prisitaikyti prie šios ligos, gyventi aktyviai. Labai svarbu, kad šiame procese dalyvautų ir sergančiojo šeimos nariai, draugai, kad jie paremtų bei palaikytų sergantįjį. Kas žino, kaip gali pasisukti likimas, jei pasiligojęs žmogus šalia nejaus bendraminčio peties. Į kolektyvą ateiname tam, kad galėtume paspausti ranką likimo draugui.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas