Zarasai. Apžvelgė nuveiktus darbus

Zarasų rajono neįgaliųjų draugijos liaudiškos muzikos kapela „Ežerija“.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Laiške „Bičiulystei“ Lai­ma Gorpinič papasakojo apie Dusetose vykusi Zarasų rajono neįgaliųjų draugijos ataskaitinį susirinkimą.

Prabėgo dar vieni Zarasų rajono neįgaliųjų draugijos veiklos metai. Į Kultūros namų Dusetų dailės galerijos aktų salę rinkosi draugijos nariai iš Zarasų miesto, rajono ir Dusetų. Šiuo metu Zarasų rajono neįgaliųjų draugija įsikūrusi Dusetose, Zarasuose veikia draugijos padalinys. Į ataskaitinį susirinkimą atėję draugijos nariai galėjo apžiūrėti spalvingą neįgaliųjų darbelių parodą ir aktų salės papuošimą.

Susirinkimui pradžią davė ir nuotaiką kėlė smagūs liaudiškos muzikos kapelos „Ežerija“ (vad. S. Gudonienė) kūriniai.

Išsamią veiklos ataskaitą už 2018 metus pateikė draugijos pirmininkė Vilhelmina Dubnikova. Ji išvardijo nuveiktus darbus, Zarasuose bei Dusetose teikiamas paslaugas, paminėjo darbinio užimtumo mokymus. Draugijos nariai mokėsi velti, siūti, nerti, megzti, vaikščioti su šiaurietiškomis lazdomis. Ataskaitoje paminėtos ir draugijos rengiamos šventės, išvykos, vakaronės. Pirmininkė pasidžiaugė aktyvia ansamblio „Ežerija“ veikla (jis dalyvavo respublikinėje kolektyvų apžiūroje „Vilties paukštė“), draugijos narių sportiniais pasiekimais. Pasidalyta džiaugsmais ir rūpesčiais. Informacija draugijos nariams teikiama facebook paskyroje ir telefonu.

Draugijoje kasmet keičiasi ir narių skaičius. Per metus iš organizacijos pasitraukė 3 nariai, o atėjo 5.

Ataskaitiniame susirinkime dalyvavo Seimo narys Algimantas Dumbrava, kuris labai palaiko ir finansiškai remia draugijos veiklą. Linkėdamas sėkmingos tolesnės veik­los pirmininkei V. Dub­nikovai jis įteikė lietuvišką šakotį.

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas mero vardu padėkos raštais apdovanojo draugijos nares Rožę Juškevičienę ir Ritą Jakšienę. Direktorius perdavė mero padėką už aktyvų balsavimą rinkimuose. Sulaukęs įvairių draugijos narių klausimų, kritikos, B. Sakalauskas pažadėjo pasidomėti ir, kiek leidžia galimybės, padėti. Daugiausia buvo kalbama apie draugijai labai reikalingą transportą, apie neįgaliųjų galimybę įsidarbinti pagal rengiamus projektus.

Prie pasisakymų prisijungė Dusetų seniūnas Saulius Keblys, Švenčionių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Teresa Špakova. Draugijos pirmininkė, dėkodama Dusetų seniūnui už šiltą ir gražų bendradarbiavimą, įteikė padėkos raštą.

Su revizijos komisijos finansine ataskaita supažindino komisijos pirmininkė Vanda Matulienė.

Draugijos pirmininkė aktyviausiems nariams – Antanui Matiukui, Jūratei Jatkūnaitei, Verai Bob­rovai ir Marytei Glaskienei įteikė padėkos raštus.

Neįgaliųjų draugijos ansamblis „Ežerija“ susirinkusiesiems padovanojo ne vieną skambią dainą. Žavėjo Stasio Mažeikos ir Broniaus Juškevičiaus darniai atliekami kūriniai.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas