Panevėžio r. Didžiąsias šventes pasitinka giesmėmis

Šilagaliečiai visą Gavėnią gieda giesmes ir maldas.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Laiške „Bičiulystei“ Zita Petronienė papasakojo, kaip Panevėžio r. Šilagalio kaimo gyventojai, neįgalieji rengiasi Velykoms.

Verbų sekmadienį nešėmės į bažnyčią žalias kadagio, žiedais pasipuošusias karklo šakeles. Šis pašventintas vilties ir tikėjimo simbolis saugos ir globos mūsų namus.

Šilagalio kaimo žmonės ir dalis panevėžiečių, kaip ir kasmet, renkasi į kultūros centre esančią salytę-koplytėlę ir visą Gavėnios laikotarpį gieda Kristaus nueito kančios kelio giesmes, maldas. Ši giedojimo tradicija Šilagalyje siekia kelis dešimtmečius, net senbuviai nebepamena, kada tiksliai tai prasidėjo.

Kaime yra Kristaus Karaliaus Katedra, o įsisenėjusias tradicijas ypač puoselėja Aloyzo ir Emilijos Kuodžių šeima bei visų mylimas kultūros centro meno vadovas Jonas Mališauskas.

Po šv. Velykų vėl rinksimės ir visą gegužės mėnesį, šlovindami šv. Mergelę Mariją, giedosime Mojavos giesmes, birželį giesmes bei maldas skirsime Švenčiausiajai Jėzaus širdžiai.

Po giesmių ir maldų susirinkusieji klausosi ,,Šarmos“ folkloro kolektyvo liaudies dainų ir vietinių poetinio žodžio meistrų skaitomų posmų.

Už visą organizacinį darbą ir atsidavimą senosioms tradicijoms norime padėkoti J. Mališauskui, kuris skatina ir veda visus į priekį su malda, su daina, poezija ir su muzika.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas