Šilutė. Neįgalieji aptarė nuveiktus darbus

Ataskaitinėje popietėje daug smagių emocijų dovanojo humoro grupė „Botagėlis“.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Šilutės rajono neįgaliųjų draugijos narė Aldona Petkienė „Bičiulystei“ papasakojo apie smagią ataskaitinę popietę.

Šilutės rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Laima Micienė, kaip ir kasmet, pavasarį bundant gamtai, prabudina ir visus rajono neįgaliuosius, sukviečia juos išklausyti ataskaitos apie praeitų metų nuveiktus darbus. Šiemet susirinkimas sutapo su linksma pavasario švente – Mamos dienos išvakarėmis. Gausus būrys bičiulių iš Šilutės, Gardamo, Katyčių, Vainuto rinkosi prisiminti, kur visi viename būryje keliavo, ilsėjosi, pramogavo.

Draugijos pirmininkė L. Micienė išvardijo per 2018 metus teiktas paslaugas įgyvendinant Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą, pirminė surengtas šventes, keliones. Ji dėkojo draugijos darbuotojams už gerai atliekamus pavestus darbus, padalinių pirmininkams ir visiems nariams – už aktyvų dalyvavimą draugijos veikloje. Finansinę ataskaitą pateikė buhalterė Vaida Paškauskienė, perskaitytas ir revizijos komisijos patikrinimo aktas. Draugijos darbus už 2018 metus jos nariai vienbalsiai įvertino gerai, neaiškumų nekilo.

Pirmą kartą draugijos pirmininkė pristatė savo darbus – 16 ant drobės pieštų paveikslų. Geros nuotaikos pliūpsnį, kaip visada, patyrėme žiūrėdami humoro grupės „Botagėlis“ vaizdelį „Močiutės greitieji kreditai“. Nuoširdžiai dėkojame vaidintojams Renatai Rutienei, Lilijai Žąsytienei, Irmai Reikertienei, Sauliui Ivanauskui, Stasiui Tunilai. Jie vaizdingai parodė, kad mamyčių ir močiučių meilė savo vaikams, anūkams niekada nesibaigia. Kokia popietė be smagių saviškių moterų ansamblio „Šilainė“ linksmų dainų ir kapelos „Šilo aidai“ (vadovas Antanas Kmita) atliekamų kūrinių. Draugijos sveikuolių užimtumo būrelio „Mėta“ nariai savo veiklą pristatė visus vaišindami plaktais žaliaisiais kokteiliais, arbata, skaniais pyragais. Floristikos būrelio vadovė Zinaida Mikelionis su savo narėmis surengė rankdarbių parodėlę. Po linksmo užimtumo būrelių pasirodymo pirmininkė gražaus jubiliejaus proga pasveikino aktyvią draugijos narę I. Reikertienę – jai skambėjo gimtadienio daina, įteiktos gėlės.

Aptarę nuveiktus darbus, pasidžiaugę linksmomis užimtumo būrelio veiklos akimirkomis, smagiai bendravome prie arbatos puodelio, žaidėme žaidimus. Kam sveikata leido, tas ir trankią polkutę trepsėjo. Prisiminėme, kaip pradėjome šiuos metus. Pradžia nebloga – didelis būrys aplankė Palangos vandens parką, vyko pora linksmų popiečių. Pasižadėjome būti aktyvesni draugijos veikloje.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas