Vilkaviškis. Susirinkime – ir praėjusių, ir šių metų aktualijos

Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugijos nariai išklausė veiklos ataskaitą.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugijos tarybos narė Regina Jurgelaitytė „Bičiulystės“ skaitytojus informuoja apie draugijos ataskaitinį susirinkimą.

Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugija savo narius ir svečius pakvietė į visuotinį narių susirinkimą.

Draugijos narius sveikino meras Algirdas Neiberka. Jis padėkojo pirmininkei ir visiems nariams už darbą su neįgaliais žmonėmis. Mūsų nuveiktais darbais džiaugėsi ir kiti svečiai.

Draugijos pirmininkė Valė Masiliūnienė supažindino su draugijos veikla, trumpai papasakojo apie Lietuvos neįgaliųjų draugijos darbą ir naudą mūsų organizacijai. Mūsų draugija 2018 metais vykdė du projektus. Įgyvendinant Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą teikta asmeninio asistento pagalba, organizuotas užimtumas įvairiuose amatų būreliuose, klubuose „Hobis“, „Gražiškietės“, meno kolektyve „Kraštietis“. Pirmininkės ir revizijos komisijos ataskaitos įvertintos gerai.

Vilkaviškio padalinio vadovė Danutė Medekšienė pabrėžė, kad draugijai reikia didesnių patalpų. Žinoma, mūsų patalpos nedidelės, o veiklos turime nemažai, bet vietos visiems pakanka. Susidarius didesnei grupei einame į salę, kuria Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras mums leidžia naudotis nemokamai. Esant geram orui keliaujame į gamtą, aikštynus. Asmeninio asistento paslaugą gavęs Alvydas Damijonaitis pirmininkei padėkojo už suteiktą informaciją ir pagalbą.

Gražiškių padalinio vadovė Regina Jurgelaitytė taip pat pristatė gražiškiečių veiklą ir dėkojo pirmininkei ir savivaldybei už įrangą, kuri reikalinga paslaugoms teikti. Socialinės paramos skyriaus vedėja Simona Bikaitė paragino visuomet kreiptis, jeigu ko nors prireikia.

Pirmininkė baigdama susirinkimą pasidžiaugė ir padėkojo už suteiktą galimybę gauti automobilį Volkswagen ir lėšų automobiliui išlaikyti. Ji supažindino su šių metų veikla.

Visi fizinę negalią turintys Vilkaviškio krašto žmonės yra laukiami mūsų draugijoje.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas