Kaišiadorys. Ilgas kelias neįgaliųjų teisių pripažinimo link

Iškilmingai paminėtas Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugijos 30-metis.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Stanislava Globienė su „Bičiulystės“ skaitytojais pasidalijo įspūdžiais iš organizacijos veiklos 30-mečio šventės.

Kaišiadorių kultūros namuose gegužės 22 dieną paminėtas Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugijos įkūrimo 30-metis. Į šventinį renginį susirinko gausus būrys miestiečių, draugijos narių ir svečių. Neįgaliųjų pasveikinti atvyko rajono meras Vytenis Tomkus ir kiti savivaldybės atstovai, miesto seniūnė Giedrė Pavasarytė, Seimo narė Laimutė Matkevičienė, Lietuvos neįgaliųjų draugijos (LND) teisininkė Evelina Kelmelienė ir daugelis kitų.

Šventiniame renginyje prisiminti draugijos veik­loje nuo pat jos įsikūrimo iki šių dienų dalyvaujantys žmonės. LND teisininkė E. Kelmelienė pasveikino ilgametę draugijos pirmininkę Eleną Varkalienę. Sveikinimų bei mero padėkų sulaukė ir buvusi draugijos buhalterė Bronė Mazuronienė, tarybos narė Genovaitė Naudžiūnienė. Padėkos raštai buvo skirti ir Genovefai Švenčionienei, Janinai Žigutienei, Andriui Žukauskui, Aldonai Andziulaitienei, Marijonai Andziulaitienei, Alesei Monkevičienei, Vidmantui Šliužui, Birutei Juozėnienei, Ligitai Juozėnaitei, Onai Valkavičienei, Aldonai Tetenskienei, Valerijai Silickienei, Onai Rutkauskienei, Valerijai Naumovienei, Albinai Miliauskienei, Rimantui Šalomskui.

Mus aplankė Elektrėnų neįgaliųjų draugijos pirmininkas Zigmantas Jančauskis ir Vievio neįgaliųjų draugijos pirmininkė Marija Slavinskienė su savo meno kolektyvais „Žara“ (vadovė Nijolė Skuodienė) ir „Ievaras“ (vadovė Drąsa Ramanauskienė), kurie kartu koncertavo šventėje su mūsų draugijos meno kolektyvais „Svajonė“ ir „Gabija“ (vadovas Liutauras Milišauskas). Šventinį minėjimą nuotaikingomis dainomis, įtraukdamas visus žiūrovus, užbaigė ansamblis „Ratilai“ iš Vilniaus (vadovas Darius Mockevičius).

O dabar šiek tiek istorijos...

Jau nuo 1983 m. pradėta aktyviai supažindinti visuomenę su neįgaliųjų problemomis ir kovoti už tai, kad šiems asmenims būtų suteiktos vienodos teisės ir sąlygos pritapti visuomenėje. 1988 m. buvo įkurta Lietuvos invalidų draugija. Draugijos buvo steigiamos ir regionuose. 1989 m. įkurta ir Kaišiadorių rajono invalidų draugija. Pirmininku buvo paskirtas Henrikas Mališauskas. Praėjus 3 metams po įkūrimo draugijai vadovauti pradėjo ir 23 metus šį darbą dirbo pirmininkė E. Varkalienė. 1996 m. gegužės 31d. Kaišiadorių rajono invalidų (neįgaliųjų) draugija buvo įregistruota VĮ Registrų centre.

Įkūrus draugiją populiariausia veikla buvo meno saviveikla. Meno kolektyvo veikla prasidėjo susibūrus keliems žmonėms, kurie giedodavo per draugijos narių šermenis. Tik vėliau kolektyvas pradėjo rinktis į repeticijas. Neįgaliųjų meninius gebėjimus ugdome jau 25 metus. Kolektyvui vadovavo Regina Girčienė.

Draugijoje buvo imtasi ir materialiai naudingos veiklos – užsiauginti savo šeimoms daržovių, nes daugelis mieste gyvenančių neįgaliųjų neturėjo nuosavos žemės. Ši veik­la draugijos nariams pasirodė įdomi ir prasminga, todėl tęsiama iki šiol. Kiti draugijos neįgalieji lankė rankdarbių ir skiautinių būrelius.

Šiandien pagrindinis mūsų veiklų projektas – Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas. Vykdomos 4 pagrindinės veiklos, o dienos užimtumo veikloje dirba 4 būreliai. Pradėjome rašyti naujus socialinės reabilitacijos projektus per kūno kultūrą ir sportą, nemažai neįgaliųjų mankštinasi salėje ir naudojasi baseino paslaugomis. Įgyvendiname rajono savivaldybės lėšomis finansuojamą projektą, skirtą senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybei gerinti, įtraukiant ir neįgaliuosius, kurį pavadinome ,,Senatvė – tai dar viena galimybė atrasti save iš naujo“. Draugijos nariai taip pat dalyvauja rudens, pavasario miesto šventėse, jose pristato savo dirbinius ir išaugintas daržoves, organizuoja rankdarbių parodėles.

Šiuo metu Neįgaliųjų draugija vienija 444 narius. Ateityje mūsų laukia daug darbų, nes dar daug neįgaliųjų negauna kokybiškų paslaugų, ne visi gali dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas