Panevėžio r. Stiprėjanti neįgaliųjų bendrystė

Sveikinimo žodį neįgaliesiems tarė Panevėžio rajono savivaldybės vicemeras Antanas Pocius.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

„Bičiulystei“ atsiųstame laiške Jolanta Mikšytė pasidalijo įspūdžiais iš Panevėžio rajono neįgaliųjų draugijos ataskaitinio susirinkimo.

Prabėgo dar vieni Panevėžio rajono neįgaliųjų draugijos, šiuo metu vienijančios 624 narius, veiklos metai. Jų aptarti į Krekenavos kultūros namus susirinko gausus draugijos narių ir svečių būrys.

Išsamią veiklos ataskaitą už 2018 metus pateikė draugijos pirmininkė Aurelija Petronienė. Ji išvardijo nuveiktus darbus, vykdytus projektus, teikiamas paslaugas. Ataskaitoje paminėtos Neįgaliųjų draugijos rengiamos šventės, išvykos, vakaronės. Per ataskaitinį laikotarpį vykdytas socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas, neįgaliųjų sveikatingumo stovykla mokymo ir reabilitacijos centre Šventojoje, projektas-laida ,,Klauskite daktaro‘‘. Šių darbų ir projektinių veiklų visuma prisideda prie neįgaliųjų bendrystės ir integracijos į visuomenę.

Pasidalyta džiaugsmais ir rūpesčiais. Bendraudami, atkreipdami dėmesį į vieni kitų galimybes ir pasiekimus, žmonės gali savyje atrasti motyvą būti ne pasyviais ir pagalbos laukiančiais, o aktyviais ir siekiančiais rezultatų. Informacija draugijos nariams teikiama Facebook paskyroje ir telefonu.

Draugijos pirmininkės ataskaitą ir tarybos narių darbą susirinkusieji įvertino labai gerai. Pritarta ir draugijos buhalterės Pranės Teišerskienės pristatytai finansinei ataskaitai bei Revizijos komisijos pirmininko Vytauto Jonušio pateiktai ataskaitai.

Draugijos renginyje sulaukta daug svečių. Sveikinimo žodį neįgaliesiems tarė Panevėžio rajono savivaldybės vicemeras Antanas Pocius. Prie pasisakymų prisijungė Krekenavos bazilikos rektorius klebonas Gediminas Jankūnas, Socialinės paramos skyriaus vedėja Virginija Savickienė. Ataskaitiniame draugijos susirinkime dalyvavo Seimo narė Goda Burokienė ir jos padėjėja Vaida Pečeliūnaitė, Seimo nario Petro Nevulio padėjėja Vaiva Mockevičienė, europarlamentaro Bronio Ropės padėjėja Jūratė Žilinskienė, rajono savivaldybės tarybos narė Jūratė Januškienė, Krekenavos seniūnas Vaidas Kaušakys, Karsakiškio seniūnijos seniūnė Rima Jaškūnienė, Raguvos seniūnas Juozas Skorulskis, Naujamieščio seniūnas Jonas Sankaitis. Visi nuoširdžiai sveikino neįgaliuosius, linkėjo sveikatos, vilties, supratingumo ir projektų tęstinumo.

Neįgaliuosius pasveikino ir Krekenavos kultūros centro direktorė Miranda Vaitkevičienė su savo kolektyvu – mėgėjų teat­ru ,,Avilys‘‘. Jie dovanojo spektak­lį ,,Baltakojė‘‘. Aktoriai žavėjo dvasine stiprybe, gyvenimo džiaugsmu ir energija. Neįgaliųjų draugijos kolektyvas ,,Juod­vingė‘‘, vadovaujamas Giedros Kiselienės, ataskaitinio susirinkimo svečiams ir dalyviams padovanojo ne vieną skambią dainą, gražų muzikinį kūrinį. Žavėjo pasakoriaus Pijaus Levickio sveikinimas – Tėčio dienai skirta padėka už laimingą vaikystę.

Renginiui baigiantis draugijos pirmininkė A. Petronienė padėkojo tarybai už darbą kartu, rėmėjams – už geranorišką pagalbą. Draugijos nariai pirmininkei taip pat negailėjo nuoširdžių žodžių – dėkojo už gerai organizuotą draugijos veiklą, malonų bendravimą, išvykas ir keliones, linkėjo sveikatos, stiprybės, naujų idėjų įgyvendinimo.

Neskubėjome skirstytis namo, skambėjo dainos, draugijos nario Juozo Leonaičio virkdoma armonika. Neįgalieji dar ilgai bendravo, dalijosi gera nuotaika, bendrystės jausmu. Susirinkusieji vieni kitiems linkėjo sveikatos, aktyvumo, stiprybės ir pažadėjo susitikti kitais metais. Gera dalyvauti jau gražia tradicija tapusioje neįgaliųjų šventėje.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas