Lazdijai. Prasmingas jubiliejus

Lazdijų rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Atjauta“ paminėjo įkūrimo 20-metį.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Kolektyvai, kaip ir žmonės, turi savo sukaktis. Jie per savo egzistavimo laikotarpį patiria ir džiaugsmo, ir sunkių laikotarpių. O kolektyvus sudaro juose susibūrę žmonės su skirtingais charakteriais, amžiumi, gyvenimo patirtimi. Kolektyvo sėkmė dažnai priklauso nuo vadovų kompetencijos, veik­lumo, gebėjimų suprasti kiekvieną žmogų. Nelengvą, bet prasmingą kelią per 20 metų nuėjo ir Lazdijų rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Atjauta“.

Jis kūrėsi, kaip sakoma, tuščioje vietoje. Pati draugija ilgai neturėjo patalpų, o ką jau kalbėti apie meno kolektyvą. Ansamblis „Atjauta“ suburtas tuometinio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininko Jono Ambrasiūno ir tarybos narės Petronėlės Jarmalienės iniciatyva. Iš pradžių jam vadovavo a.a. Ramutė Smirnovienė. Paskui prisijungė ir Lazdijų kultūros centre dirbantis meno vadovas Romas Mazėtis, kuris „Atjautai“ vadovavo beveik 2 dešimtmečius. Jam vadovaujant ir buvo pasiekti šio kolektyvo geriausi rezultatai.

Pradžia nebuvo rožėmis klota. Pirmiausia teko prisiglausti kelininkų namo rūsyje įrengtoje salėje. Paskui ilgus metus kolektyvas repetavo aktyvių draugijos narių Danutės ir Broniaus Karaliūnų namuose. Čia dažniausiai vyko ir įvairūs draugijos renginiai. Tiktai kai nereikalingose ligoninės patalpose įsikūrė socialinių paslaugų centras, kur normalias patalpas gavo ir rajono neįgaliųjų draugija, čia, šio centro fojė, pradėjo repetuoti ir ansamblis „Atjauta“.

Po R. Mazėčio ansambliui trumpai vadovavo muzikos mokytoja Eglė Malinauskienė, nuo praėjusių metų šį darbą perėmė Robertas Vilkauskas.

Esami ir buvę ansambliečiai susirinko paminėti reikšmingą jubiliejų. Apie „Atjautos“ 20-mečio nueitą kelią plačiai papasakojo rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Onutė Černiauskienė. Ji kalbėjo apie ansamblio pasiekimus nelengvomis sąlygomis. Iš ansamblio senbuvių belikę tik dvi – Petronėlė Jarmalienė ir Irena Marcinauskienė. Na, o išėjusiųjų atminimą pagerbėme tylos minute.

Tačiau gyvenime tuščios vietos nebūna. Nors ansamblį dėl pablogėjusios sveikatos paliko daug narių, jo gretas nuolat papildo nauji dainą pamilę žmonės. Šiandien „Atjauta“ atsinaujinusi, repertuaras papildomas naujomis dainomis, tačiau toliau tęsiamos tradicijos. Apie atsinaujinusią „Atjautą“ šventės dalyviams buvo parodyta filmuota medžiaga.

O. Černiauskienė buvusiems ir esamiems ansambliečiams įteikė gėlių ir darbščiųjų rankų būrelio moterų sukurtų suvenyrų. „Atjautos“ jubiliejuje dalyvavo ir kolektyvą pasveikino rajono merė Ausma Miškinienė. Ji „Atjautos“ senbuvėms P. Jarmalienei ir I. Marcinauskienei įteikė padėkos raštus, o šventiniam stalui – saldumynų.

Garbingo jubiliejaus proga ansambliečius sveikino, ryžto ir energijos linkėjo buvęs rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkas, šių eilučių autorius Juozas Rasiulis.

Be „Atjautos“, šventės dalyvius linksmino ir svečiai – Alytaus rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Šypsena“, Druskininkų neįgaliųjų draugijos kolektyvas „Rasa“ ir Lazdijų rajono Krosnos seniūnijos padalinio ansamblis „Kalniškėlė“.

Šventės dalyviai vaišinosi, grojo, dainavo, o kas galėjo, net ir pašoko. Nepatenkintų tikrai nebuvo.

Juozas RASIULIS

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas