Šiaulių r. Ir mes paminėjome Baltijos kelio 30-metį

Moterys iš žolynų sudėliojo trispalvę Lietuvą.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Staselė Lengvenienė su „Bičiulyste“ pasidalijo maloniomis naujienomis iš Šiaulių rajono Kairių miestelio.

Prieš 30 metų, kaip ir visa Lietuva, daugelis Kairių miestelio neįgaliųjų dalyvavo Baltijos kelio rankų pynėje. Buvome sveiki, žvalūs, pilni energijos, bet bėgančių metų našta, ligos, nelaimės padarė savo juodą darbą. Ir kaip benorėtume, ne visi šiuo metu galime dalyvauti organizuojamame Baltijos kelio šventiniame renginyje. Vis dėlto labai panorėjus išeitį galima rasti.

Mūsų šventė prasidėjo Kairių Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje šventomis mišiomis, kur buvo meldžiamasi ir už neįgaliuosius. Po mišių vykome į Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos Kairių padalinio pirmininkės A. Jankauskienės sodybą. Pievoje iš moterų suneštų gėlių ir uogų trispalvės vėliavos spalvomis sukūrėme mažytę Lietuvą. Susikibę rankomis ją apkabinome. Nors mūsų susirinko ne tiek daug, kaip norėjosi, skambėjo dainos, aidėjo juokas, nuotaikos buvo puikios. Jautėmės pakylėtai, širdis džiaugėsi ir plazdėjo, lyg būtume kartu su visais lietuviais Baltijos kelyje.

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas