Kaišiadorys. Mokytis niekada nevėlu

Baigusiems skaitmeninio raštingumo mokymo programą ir išlaikiusiems baigiamąjį testą buvo išduoti pažymėjimai.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Stanislava Globienė „Bičiulystei“ atsiųstame laiške papasakojo apie prasmingas veiklas, į kurias įtraukiami organizacijos nariai.

Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Aldona Naudžiūnaitė pakvietė 12 mūsų draugijos narių į skait­meninio raštingumo mokymo programą ,,Prisijungusi Lietuva“ – efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė.“ Dalyviai gavo mokomąją medžiagą, buvo supažindinti su mokymo tikslais. Mokymai vyko pradedančiųjų ir pažengusiųjų grupėse po 10–15 asmenų.

Mūsų draugijos nariai entuziastingai kibo į mokslus. Norinčių turime ir daugiau. Pagal galimybes sudarysime grupeles ir šioje mokymo programoje dalyvausime toliau. Norintys mokytis kompiuterinio raštingumo draugijos nariai gali kreiptis į mus arba į šios bibliotekos mokytojas – vyr. bibliografę Ziną Motiekaitienę ir savanorę mokytoją Renatą Zimuš, direktorę A. Naudžiūnaitę.

Baigusiems šią mokymo prog­ramą ir išlaikiusiems baigiamąjį testą buvo išduoti pažymėjimai ,,Skaitmeninės technologijos tau: ateik, sužinok, išmok.“

Kita mūsų draugijos narių grupelė žinias gilino viešosios įstaigos „Vilties žiedas“ Bačkonyse surengtame seminare ,,Mokymasis mokyti“, kurį vedė lektorė Birūta Švagždienė. Jame buvo kalbama apie kultūrą, visuomenės pokyčius ir pan. Paskaitos buvo labai įdomios, galėjome išreikšti ir savo mintis.

Rugpjūčio 23-iąją su kardeliais rankose vykome į Žaslių kultūros namus, kur įsikūręs ir Žaslių tradicinių amatų centras. Čia rengiami edukaciniai užsiėmimai, pristatomi įvairūs tradiciniai amatai, sudaromos sąlygos gaminti ir parduoti tautinio paveldo produktus, plėtoti tradicinius amatus.

22 draugijos nariai, pasiraitoję rankoves, kartu su edukacinių užsiėmimų vadovais Dalia Ramoniene ir Kęstučiu Žurausku pagal tautinio paveldo receptą mokėsi kepti žaslietišką kugelį. Kol pašautas kugelis kepė, kultūros namų salėje žiūrėjome skaid­res apie Žaslių miestelio praeitį, išklausėme kultūrinių renginių organizatorės Valės Kurgonienės pasakojamų padavimų, legendų apie šias apylinkes, domėjomės lankytinomis vietovėmis.

Malkomis iškūrentose krosnyse dideliuose induose (britvanuose) iškepusį kugelį ragavome pasigardžiuodami. Buvo išgrandyti visi britvanų krašteliai. Skaniai pasivaišinę direktorei Rasai Ščerbavičienei įteikėme padėką už šiltą ir mielą priėmimą, visiems padovanojome kardelių, nes mūsų apsilankymas sutapo su Baltijos kelio 30-mečio minėjimo švente. Visi už rankų susikibę sudainavome ,,Bunda jau Baltija“. Ir patys gavome dovanų – iš kardelių piešinių gražiai sukomponuotų ženklelių. Ačiū Jums, žasliečiai!

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas