Širvintos. Dėmesys ir pagarba žmogui – organizacijos gyvybingumo pagrindas

Neįgaliųjų draugijoje praleistus metus Melanijai Jachimavičienei primins LND išleista knyga „Kartu esame stipresni“.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Daugiau kaip 500 neįgaliųjų vienijanti Širvintų rajono neįgaliųjų draugija paminėjo savo veiklos 30-metį. Į kultūros centre surengtą renginį organizacijos nariai rinkosi ne vien paminėti šios gražios sukakties, bet ir aptarti per ketverius metus nuveiktus darbus, išsirinkti toliau jiems vadovausiantį pirmininką.

Pirmininkės darbui priekaištų nebuvo

Daugiau kaip 25-erius metus draugiją garsinantis mišrus vokalinis ansamblis „Viltis“, kasmet rengiamos rajono sporto žaidynės, į kurias susirenka įvairias negalias turintys žmonės, neįgaliųjų įtraukimas į dienos užimtumo veiklas, asmeninio asistento paslaugos, meninių gebėjimų lavinimas būreliuose ir klubuose – tai tik dalis veiklų, kurias susirinkusiesiems pristatė Neįgaliųjų draugijos pirmininkė Stanislava Maslinskienė. O kur dar neįgaliųjų būstų pritaikymo programa, transporto paslaugos, kurioms teikti Širvintų rajono neįgaliųjų draugija gavo jau antrą autobusiuką. „Draugijoje organizuojami fizinio aktyvumo, sveikos mitybos ir gyvensenos įgūdžių užsiėmimai. Teikiamos individualios ir grupinės psichologo konsultacijos, vyksta mankštos, veikia rankdarbių būrelis, kuriame mokomasi megzti, siuvinėti, velti. Itin sunkios negalios draugijos narius aplankome namuose“, – vardijo pirmininkė.

S. Maslinskienė pasidžiaugė, kad Širvintų rajono savivaldybei minint Lietuvos 100-metį, buvo apdovanoti ir Neįgaliųjų draugijos nariai: siuvimo-sukirpimo būrelio vadovė Aldona Kavaliukienė, tarybos narė, literatė Veronika Masiukienė, muzikantas Jonas Romaška.

„Dėkinga esu galimybei gyventi, dirbti, kurti ir džiaugtis kartu su jumis, – neįgaliesiems pateiktą ataskaitą baigė S. Maslinskienė. – Linkiu nepavargti kasdieniuose rūpesčiuose ir toliau dalytis tuo, ką turime geriausio ir gražiausio, kad mūsų pastangos lengvintų kitų žmonių gyvenimą.“

Pakeltais mandatais ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo delegatai patvirtino ne tik pirmininkės pateiktą veiklos, bet ir revizijos komisijos pirmininkės Danutės Pavasarienės perskaitytą finansinės-ūkinės veik­los ataskaitas.

Naujo draugijos pirmininko, tarybos bei revizijos komisijos rinkimai ilgai neužtruko. S. Maslinskienė vienbalsiai perrinkta dar vienai ketverių metų kadencijai, atnaujinta taryba, revizijos komisija.

Stanislava Maslinskienė išrinkta dar vienai kadencijai.


Prisimintos draugijos ištakos

Neįgaliųjų draugijos 30-me­čiui skirtoje renginio dalyje pagerbti ją kūrę žmonės. Prie jos ištakų stovėjusi Stasė Gudžinskienė prisiminė tuometinės Lietuvos invalidų draugijos krikštatėviu vadintą rašytoją Joną Mačiukevičių. „Tai jis būrė iniciatyvines grupes rajonuose. Supratome, kad prasidėjo laisvėjimas, – kalbėjo S. Gudžinskienė. – Nežinojome, kaip reikia dirbti, bet respublikiniam suvažiavimui priėmus įstatus daug kas tapo aiškiau. Dvejus metus dirbome visuomeniniais pagrindais – tiek turėjome entuziazmo.“

Boleslovas Krivka, Melanija Jachimavičienė, Stanislava Maslinskienė – tai žmonės, kurie labai daug padarė, kad neįgaliuosius vienijanti organizacija toliau gyvuotų ir stiprėtų, kad žmonės jaustųsi svarbūs ir reikalingi, kad juos sietų bendrystė.

„Esate tie, kurie susitelkėte į draugiją, vieni kitus palaikote, padrąsinate, paskatinate. Esate neatskiriama rajono dalis“, – dėkodama draugijos nariams už rodomą bendruomeniškumo pavyzdį kalbėjo savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos (LND) atstovės Lina Arlauskienė ir Kristina Vainienė šiuos prisiminimus dar labiau sustip­rino nemažai grupei renginyje dalyvavusių žmonių įteikdamos LND išleistą knygą „Kartu esame stipresni“.

Šventinio renginio dalyvius pradžiugino Nikodemo Kisieliaus daina.


Pagerbti labiausiai nusipelnę žmonės

Į šventinį renginį atvykusiai buvusiai ilgametei Neįgaliųjų draugijos pirmininkei Melanijai Jachimavičienei buvo skirta ypatinga pagarba. Gėlių puokštę jai įteikė merė Ž. Pinskuvienė, buvusi kolegė – Ukmergės rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Zita Kviklienė. Vievio neįgaliųjų draugijos pirmininkė Marija Slavinskienė Melanijai perdavė taip pat buvusios pirmininkės Marytės Pacevičienės linkėjimus.

Sunki liga palaužė M. Jachimavičienės sveikatą, tačiau buvo gera matyti, kad žmonės jai dėkingi, gerbia, prisimena. Visi ją pažinojusieji sulaukė draugiškos Melanijos šypsenos, nuoširdaus akių žvilgsnio.

Kultūros centro salėje aplodismentai griaudėjo ir nuskambėjus prie „Vilties“ ansamblio trumpam vėl prisijungusio Nikodemo Kisieliaus atliktai Ūdrio arijai „Aš papuošiu žirgo galvą pinavijom“. Buvęs ansamblio solistas ilgus metus ja dažnai džiugino žiūrovus. Dabar, sulaukęs garbingo 80-mečio, sakė supratęs, kad reikia tausoti jėgas ir sveikatą, tačiau su draugija ir ansambliu tikrai neatsisveikinąs.

LND, savivaldybės, Neįgaliųjų draugijos padėkomis, gėlėmis buvo apdovanota daugybė veiklių, aktyvių, kitų labui savęs negailinčių žmonių. Jiems buvo skirtas ir puikus koncertas.

Aldona DELTUVAITĖ
Autorės nuotr.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas