Plungė. Šventiška vakaronė

Paminėti sergančiųjų nervų-raumenų ligomis asociacijos gražios sukakties susirinko visas būrys bičiulių.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Vincė Vasyliūtė „Bičiulystei“ parašė apie Telšių apskrities sergančiųjų nervų-raumenų ligomis asociacijos 25 metų sukakties minėjimo renginį.

Švęsti sergančiųjų nervų-raumenų ligomis asociacijos įkūrimo Plungėje 25 metų sukaktį rinkosi buvę ir esami jos nariai, o taip pat ir bičiuliai. Susirinkimas-konferencija vyko prapijos namų salėje, kurioje telpa per pusę šimto žmonių. Telšių apskrities sergančiųjų nervų-raumenų ligomis asociacijos vadovė Genovaitė Razbadauskienė perskaitė pranešimą apie asocia­cijos kūrimosi istoriją ir veiklą: kas padaryta, kiek pasiekta iki šių dienų, kokios numatomos veiklos gairės. Tenka labai pasistengti rengiant projektus. Tačiau jos abi kartu su dukra Sonata Zaborskiene, kuri, beje, prieš 25 metus ir sumanė įkurti Plungėje šią asociaciją, nenuleidžia rankų.

Asociacijos užsiėmimų vadovė Asta Petreikytė maloniai sutiko patalkinti – pabūti susitikimo vedėja. Ji pristatė garbingus svečius: Seimo narius Joną Varkalį ir Andriejų Stančiką, rajono mero pavaduotoją Astą Eigirdienę, bažnyčios kleboną Vytautą Ged­vainį, Globos ir rūpybos skyriaus vedėją Genovaitę Vasylienę. Visi svečiai kalbėjo apie mūsų asociacijos gražią, prasmingą veiklą, džiaugėsi, kad atsilaikėme prieš sunkumus, linkėjo ilgai gyvuoti.

Dėmesingai klausėmės gerbiamo klebono V. Gedvainio, kuris papasakojo apie parapijos namų remontą ir finansų stoką tam. Esame dėkingi jam už triūsą ir geranoriškumą neįgaliesiems, už tai, kad jubiliejinį renginį galėjome minėti cokoliniame aukšte naujai įrengtose patalpose.

Dar norime pasidžiaugti, kad per ketvirtį amžiaus mūsų asocia­cijoje buvo galima išmokti pinti iš vytelių, siuvinėti kryželiu, siūti, nerti vąšeliu, net skambinti gitara, daryti kalėdinius ir velykinius atvirukus. Pastaraisiais metais buvo susidomėta piešimu ir tapyba. Net trys moterys pasiekė gerų rezultatų – atrado savyje dailininkių talentą. Vienos iš jų – Aušros Latakienės – personalinė parodėlė veikia Plungės senamiesčio mokykloje. Jų gražiais paveikslais buvo apdovanoti ir gerbiami svečiai.

Šiltai ir nuoširdžiai S. Zaborskienę ir jos mamą sveikino svečiai iš Rietavo ir kiti asociacijos nariai.

Po oficialiosios dalies sėdome prie švediško stalo. Dalijomės patirtais įspūdžiais, seniau besimatę – džiaugėsi susitikę. Buvo ir dainų, ir viktorina su prizais. Skirstėmės namo patenkinti. Buvo gera ir šilta sieloje vien todėl, kad esame, kad dar galime pasimatyti sukviesti mūsų šauniųjų vadovių.

Visi neįgalieji viltingai tikisi, kad Vyriausybė ras galimybę 2020 metais pratęsti Plungės parapijos namų remontą ir taip padarys laimingesnius neįgaliųjų bendruomenės narius, kurie galėtų naudotis šiomis patalpomis.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas