Birštonas. Paminėta Tarptautinė neįgaliųjų diena

Birštono neįgaliuosius sveikino savivaldybės vadovai, kiti svečiai.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Antanina Strumilienė „Bičiulystei“ parašė apie Birštone surengtą Neįgaliųjų dienos šventę.

Neįgaliųjų likimai drebina protą ir širdis. Neįgalus žmogus kenčia nesiskųsdamas, o sveikas kartais skundžiasi ir nekentėdamas. Pabuvojus šalia neįgalaus žmogaus kitaip imi vertinti gyvenimą.

Minint Tarptautinę neįgaliųjų dieną Birštono neįgaliuosius sveikino savivaldybės vadovai, Žemės ūkio ministro padėjėja, visuomeninės organizacijos, kiti svečiai. Visi linkėjo sveikatos, ramybės, lengvų sunkios gyvenimo kelionės žingsnių. Nelengva, kai žmogaus palydovu tampa liga, lazda ar vežimėlis, kai žingsnis tampa ilgesnis už gyvenimą.

Birštono neįgaliųjų draugija moka dalintis su neįgaliaisiais ne tik rūpesčiais, bet ir duonos rieke, gurkšniu vandens bei pas­kutinio mirksnio amžinybe. Neįgaliesiems į pagalbą draugija ateina nepastebimai ir tyliai. Žmonėms teikiamos pagalbos namuose, skalbimo, siuvimo, masažo, pavėžėjimo į dializes paslaugos. Garsiai ir gražiai skamba moterų ansamblio dainos. Galintys judėti draugijos nariai vežami į Šventąją ir Palangą, jiems organizuojamos pažintinės kelionės. Gyvenimas pakeitė šių žmonių likimus. Likimo ranka uždėjo antspaudą jų gyvenimo knygoje ir surašė ją taip, kaip jam vienam atrodė teisinga. Bet džiaugsmo upė kartais išsilieja iš krantų ir užsuka pas juos į svečius. Taip atsitinka kasmet minint Pasaulinę neįgaliųjų dieną. Sakoma: „Sveikas elgeta turtingesnis už ligotą karalių“. Ir tai – tiesa. Toks gyvenimas. Už šypseną mokame ašaromis, už tikėjimą – neviltimi, už meilę – vienatve. Renginyje gražią dvasios šventę birštoniečiams padovanojo Alytaus miesto neįgaliųjų draugijos ansamblis, buvo pagerbti ir pasveikinti jubiliatai.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas