Zarasai. Atgaivintas socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektas

Zarasų neįgalieji sportuoja gryname ore.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Zarasų rajono savivaldybė informuoja, kad Lietuvoje sušvelninus karantino sąlygas gegužės 19 d. startavo Zarasų rajono neįgaliųjų draugijos įgyvendinamas Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektas „Kūno kultūra ir sportas neįgaliesiems“.

Projektas yra tęstinis, vyksta jau trečius metus. Iki šių metų pabaigos 16 neįgaliųjų dalyvaus įvairiose projekto veiklose.

Projekto tikslas – įgyvendinti Nacionalinę žmonių su negalia socialinės integracijos programą didinant negalią turinčių asmenų fizinį aktyvumą, neįgaliųjų sveikatinimą ir jų gyvenimo kokybės gerinimą atsižvelgiant į skirtingas negalias turinčių asmenų poreikius.

Projekto dalyviai ruošiasi 2020 m. rugpjūčio–spalio mėn. vyksiančioms neįgaliųjų sporto žaidynėms Pakruojyje, Ignalinoje ir Švenčionyse. Užsiėmimų metu organizuojamos įvairios nuolatinio pobūdžio veik­los: treniruotės, šiaurietiškas ėjimas, aktyvi sportinė veikla, kuri apima sporto žaidynėse esančias rungtis.

Prasidėjęs karantinas sutrukdė laiku pradėti numatytas veik­las balandžio mėnesį, todėl užsiėmimai kurį laiką vyks intensyviau, t. y. 3 kartus per savaitę po 2 val., o vėliau, kaip ir buvo planuota, – 2 kartus per savaitę po 2 val. Užsiėmimai vyksta Dusetose, o juos veda treneris, turintis fizinio auklėjimo dėstytojo-trenerio kvalifikaciją.

Projektui įgyvendinti 2020 m. lėšas skiria Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – 1820 Eur ir Zarasų rajono savivaldybė – 460 Eur.

Tikimasi, kad pradėtos veik­los daugiau nesustos ir iki metų pabaigos bus pasiekti numatyti rezultatai.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas