Zarasai. Pasitikėjimą pateisinusi pirmininkė vadovaus dar vieną kadenciją

Konferencijos dalyviai su pirmininke V. Dubnikova.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Laima Gorpinič redakcijai atsiųstame laiške papasakoja apie Zarasų rajono neįgaliųjų draugijos ataskaitinę-rinkiminę konferenciją.

Į kultūros namų Dusetų dailės galerijos aktų salę, kur vyko neįgaliųjų draugijos ataskaitinė rinkiminė konferencija, rinkosi organizacijos nariai iš Zarasų miesto ir rajono, Dusetų. Susirinkusieji galėjo apžiūrėti spalvingą draugijos narių darbelių parodą bei papuoštą aktų salę.

Į konferenciją atvyko nemažai svečių: Seimo narys Algimantas Dumbrava, rajono savivaldybės administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas, Dusetų seniūnas Saulius Kėblys, Utenos rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Sandra Ragaišytė, Dusetų bendruomenės „Santalka“ pirmininkė Aldona Žiliukienė. Svečiai dėkojo rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkei Vilhelminai Dubnikovai už nuveiktus darbus, pasidžiaugė organizacijos narių sporto pasiekimais, atsakė į rūpimus klausimus. Savivaldybės administracijos direktorius B. Sakalauskas konferencijos dalyviams perdavė mero Nikolajaus Gusevo sveikinimus ir padėkos raštais apdovanojo aktyvią draugijos narę Jūratę Jatkūnaitę bei „Ežerijos“ meno vadovę Sigitą Gudonienę.

Prieš pateikdama išsamią draugijos veiklos ataskaitą už 2019 metus, V. Dubnikova pakvietė visus tylos minute pagerbti išėjusiuosius Amžinybėn. Draugijos pirmininkė ataskaitoje išvardijo nuveiktus darbus, Zarasų bei Dusetų padaliniuose teikiamas paslaugas, darbinio užimtumo mokymus (buvo surengti siuvimo, vilnos vėlimo bei dekupažo mokymai). Ataskaitoje išvardytos neįgaliųjų draugijos rengiamos šventės, išvykos, vakaronės. Pirmininkė paminėjo aktyvią ansamblio „Ežerija“ veiklą, pasidžiaugė draugijos narių sporto pasiekimais, vykdomais projektais. Pasidalyta džiaugsmais ir rūpesčiais. Per 4-erius pirmininkės V. Dubnikovos vadovavimo metus draugija išbrido iš skolų.

Su finansine ataskaita supažindino revizijos komisijos pirmininkė Vanda Matulienė. Vienbalsiai patvirtinus draugijos pirmininko ir finansinę ataskaitas surengti naujo Zarasų rajono neįgaliųjų draugijos pirmininko rinkimai. Vienintelė kandidatė – V. Dubnikova. Ji ir buvo išrinkta pirmininke dar vienai kadencijai. Konferencijoje išrinkta ir patvirtinta nauja draugijos taryba, revizijos komisija. Aktyviausiems draugijos nariams Vilei Brogienei, Izoldai Genienei, Marijai Bikulčienei, Laimai Gorpinič, Jokūbui Gimbickui pirmininkė įteikė padėkos raštus.

Neįgaliųjų draugijos ansamblis „Ežerija“ konferencijos svečiams ir dalyviams padovanojo ne vieną skambią dainą.

Zarasų rajono neįgaliųjų draugija dėkinga savivaldybės merui N. Gusevui ir administracijos direktoriui B. Sakalauskui už bendradarbiavimą ir tarpininkavimą suteikiant naujas patalpas Zarasuose neįgaliesiems, rėmėjams – už įvairiapusę pagalbą.

Zarasų rajono neįgaliųjų draugija kviečia visus norinčius prisidėti prie draugijos veiklos Dusetose ir Zarasuose.

Alvydo Stausko nuotr.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas