Zarasai. Dusetose – Aukštaitijos regiono neįgaliųjų draugijų sporto šventė

Zarasų r. neįgaliųjų draugijos sportininkai su pirmininke Vilhelmina Dubnikova ir savivaldybės administracijos direktoriumi Benjaminu Sakalausku.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Laiške „Bičiulystei“ Laima Gorpinič pasakoja apie sporto šventę.

Būrys besišypsančių bičiulių, pasiryžusių pasivaržyti įvairiose rungtyse, susirinko Dusetų K. Būgos gimnazijos stadione. Į Aukštaitijos regiono neįgaliųjų draugijų sporto šventę atvyko komandos iš Rokiškio, Ignalinos, Visagino, Švenčionių, Utenos, Zarasų. Sportininkų patogumui buvo pastatytos palapinės, stalai, suoleliai, pasirūpinta gaiviaisiais gėrimais.

Neabejojama, kad sportas, aktyvus gyvenimo būdas – raktas į sveiką gyvenimą. Neįgaliųjų sporto švenčių tikslas – sudaryti sąlygas neįgaliesiems bendrauti, varžytis pagal savo išgales, siekti sportinių rezultatų, propaguoti sveiką gyvenimo būdą, diegti kūno kultūrą ir sportą, kaip vieną iš svarbiausių sveikatingumo formą.

Šventės dalyvius pasveikino Zarasų r. savivaldybės administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas. Jis pasidžiaugė sportininkų aktyvumu ir perdavė sporto entuziasto Zarasų mero N. Gusevo nuoširdžius linkėjimus bei padėkas geriausių rezultatų pasiekusiems Zarasų r. neįgaliųjų draugijos sportininkams Polinai Jankūnienei ir Rimantui Namajuškai. Į renginį atvyko ir daugiau svečių: Dusetų Santalkos bendruomenės pirmininkė Aldona Žiliukienė, Dusetų sporto klubo „Ainiai“ prezidentas Eugenijus Deksnys, Rokiškio r. neįgaliųjų draugijos pirmininkas Algis Veikšys, Ignalinos r. – Regina Slabadienė, Švenčionių r. – Teresa Špakova, Visagino – Joana Kraujalienė. Jie dėkojo Zarasų r. neįgaliųjų draugijos pirmininkei Vilhelminai Dubnikovai, jau antrą kartą sukvietusiai visus į Aukštaitijos regiono neįgaliųjų draugijų sporto šventę.

Sporto šventės dalyviams buvo parengtos nuotaikingos ir aktyvios sportinės rungtys: smiginis, baudų mėtymas, lankų mėtymas į taikinį, teniso kamuoliukų nešimas, rankų lenkimo, svarmenų laikymo varžytuvės. Rungtims vadovavo ir teisėjavo patyręs sporto vadovas Vidas Čekas.

Susumavus visų sportinių rungčių rezultatus, I komandinė vieta atiteko Visagino neįgaliųjų draugijai, II – Ignalinos, III – Utenos. Nė viena komanda neišvyko tuščiomis. Šventės dalyviai apdovanoti medaliais, taurėmis. Sportine atributika, sportininkų maitinimu pasirūpino pagrindinis šventės rėmėjas LKSKA „Nemunas“.

Ši šventė – ne tik pasivaržymo, bet ir bendravimo, susitikimo, bendruomeniškumo pavyzdys. Jos dalyviai neskubėjo skirstytis į namus, vaišinosi troškiniu, saldumynais, arbata. Tokios išvykos visus suvienija, pakelia nuotaiką, dovanoja linksmas ir džiugias akimirkas, skatina dar daugiau judėti.

Aldonos Žiliukienės nuotr.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas