Kazlų Rūda. „Mes šiandien švenčiame gyvenimą“

Ramutė Sarapinavičienė atsiskaito už 2019 metus.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Vitalija Kavaliūnaitė rašo apie svarbų renginį Kazlų Rūdoje.

Į jubiliatų šventę ir ataskaitinį susirinkimą Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešojoje biblio­tekoje noriai rinkosi Neįgaliųjų draugijos nariai. Juk sunkus buvo metas, kada jie negalėjo ateiti į draugijos būstinę, kurti darbščiųjų rankų būrelyje, dainuoti „Sidabrinės gijos“ ansamblyje, vykti į teatrus, keliauti... Vienintelė bendravimo priemonė buvo telefonas, prie kurio per visą karantiną dienomis budėjo Kazlų Rūdos savivaldybės neįgaliųjų draugijos pirmininkė Ramutė Sarapinavičienė. Ji sugeba paguosti, užjausti, patarti, pagelbėti. Jeigu kuriam draugijos nariui reikėjo padėti, buvo teikiamos įvairios paslaugos net tuo ypatingu metu.

R. Sarapinavičienė pateikė Neįgaliųjų draugijos tarybos ataskaitą už 2019 metus. Finansinę ataskaitą ruošė Judita Pranaitienė. Veiklos tikrai buvo daug: draugystės sporto šventės, į kurias atvyksta žmonės iš Šakių, Marijampolės, Tauragės, kitų miestų ir miestelių, jubiliatų pagerbimas, vasaros šventė, kelionės į Vilnių, Lenkiją, Druskininkus, Talačkonius, Operos ir baleto teatrą, „Grybų šventę“ Varėnoje, į konkursą „Vilties paukštė“ Anykščiuose. Vieni draugijos nariai poilsiavo Šventojoje, kiti – Jurgežeriuose. Pirmininkė ir draugijos nariai nuoširdžiai dėkingi transporto paslaugų įmonės vadovei Angelei Bižienei ir vairuotojams. Jie niekada neatsisako pagelbėti, pavėžėti. Ramutė dėkojo nuoširdžiai ir atsakingai savo pareigas atliekančioms Neįgaliųjų draugijos darbuotojoms Nijolei, Genovaitei, Remigijai, Onutei, Aldonai, Ramunei. Be savivaldybės paramos taip pat nelengva būtų rūpintis draugijos nariais. Pasveikinti jubiliatų ir draugijos narių atvyko meras Mantas Varaška, vicemeras Marius Žitkus ir administracijos direktoriaus pavaduotoja Asta Matukynė, kuruojanti socialines paslaugas. Meras pasidžiaugė, kad Kazlų Rūdos neįgaliųjų draugija – viena aktyviausių organizacijų savivaldybėje. Kiek pavėlavę į Kazlų Rūdą užsuko Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkas Ignas Mačiukas ir teisininkė Evelina Kelmelienė.

Jubiliatų pagerbimo šventė būna du kartus per metus. Šiemet iki liepos mėnesio minėjusius 60, 70, 80 ir 90 metų sukaktis linksmino ansamblis „Sidab­rinė gija“ ir 5 metų gyvavimo jubiliejų mininti kapela „Medlieva“. Garbingo 90 metų jubiliejaus sulaukė Stasė Akranglienė, Salomėja Budrevičienė, Adelė Draugelienė, dar visas būrys minėjo 80, 70, 60 metų jubiliejus. Tai buvo ypatingas renginys, nes po sudėtingo pavasario meto atėjo suvokimas, kaip sunku netekti ryšio su artimais žmonėmis, bičiuliais, draugais, kaimynais...

Gražinos Kalvaitienės nuotr.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas