Akmenė. Dėkota už ilgametį darbą

Skablauskių padalinys prijungtas prie Akmenės padalinio.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Akmenės rajono neįgaliųjų draugijos tarybos narė Albina Balodienė informuoja apie Sablauskių ir Akmenės padalinių ataskaitinius-rinkiminius susirinkimus.

Susirinkimą Sablauskiuose pradėjo ir su visais pasisveikino Akmenės rajono neįgaliųjų draugijos Sablauskių padalinio vadovė Regina Dovydauskienė. Ji pasidžiaugė, kad neįgalieji aktyviai susirinko į kultūros namų salę. Visi susirinkusieji buvo supažindinti su ataskaita už 2016-2020 metus. Sablauskių žmonės daug kur keliavo, pamatė ir daug ką aplankė...

Akmenės rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Zofija Švažienė nuoširdžiai padėkojo R. Dovydauskienei už ilgametį darbą su neįgaliaisiais. Kadangi narių Sablauskiuose sumažėjo, nutarta išrinkti naują aktyvą iš 2 žmonių ir prisijungti prie Akmenės padalinio. Į aktyvą išrinktos Regina Runkauskienė ir Stefa Gedgaudienė.

Sablauskių neįgalieji gražiais žodžiais bei gėlėmis atsisveikino su ilgamete savo vadove R. Dovydauskiene.


***

Neįgaliųjų draugijos Akmenės padalinio ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas vyko Akmenės kultūros namuose. Susirinkimui pirmininkavo Lida Kazlauskienė, sekretoriavo Albina Balodienė. Akmenės padalinio vadovė Vida Veignorienė draugijos nariams pristatė ataskaitą, kuriai vienbalsiai pritarta. Naujai ketverių metų kadencijai vadovauti Akmenės padaliniui vienbalsiai išrinkta Vida Veignorienė. Pagerbti jubiliatai, padėkota aktyviausiems draugijos nariams, sveikinimo žodžius tarė svečiai.

Po susirinkimo koncertą dovanojo Akmenės kultūros namų suaugusiųjų vokalinis ansamblis ir Žarėnų kultūros namų vokalinis ansamblis. Susirinkusiuosius linksmino Alkiškių kultūros namų meno mėgėjų kolektyvas.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas