Pagėgiai. Susitikome jubiliejiniame renginyje „Pabūkim kartu“

20 metų gyvavimo proga Pagėgių neįgaliųjų draugiją sveikino kolegos ir bendraminčiai.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugijos narė Bernarda Ežerskienė su „Bičiulystės“ skaitytojais dalijasi jubiliejinio renginio akimirkomis.

Į Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugijos 20-mečio minėjimą ,,Pabūkim kartu“ susirinko nemažai draugijos narių, sulaukėme svečių iš Vilniaus, gretimų rajonų.

Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugijos pirmininkė Loreta Stašinskienė pasveikino susirinkusiuosius, trumpai papasakojo apie draugijos veiklą, padėkojo visiems už pagalbą ir kasdieniuose darbuose, ir rengiant šventę.

Sveikinimo žodį tarė ir Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkas Ignas Mačiukas, Pagėgių Šv. Kryžiaus parapijos klebonas Kazys Žutautas, Švietimo skyriaus vedėja Virginija Sirvidienė, kultūros centro direktorius Sigitas Kancevičius, socialinių paslaugų centro direktorė Nijolė Kovaliova, kredito unijos administratorė Raimonda Tutlienė, kiti svečiai. Daug šiltų žodžių susirinkusiesiems skyrė kaimyninių neįgaliųjų draugijų pirmininkai: Laima Micienė (Šilutė), Vida Pieniutienė (Jurbarkas), Kęstutis Petkus (Tauragė).

Pasibaigus sveikinimams prasidėjo antroji šventės dalis – neįgaliųjų draugijų kolektyvų pasirodymas. Darniai skambėjo namiškių ir kaimynų vokalinių ansamblių (Pagėgių „Rambyno“, Jurbarko „Draugystės“, Šilutės „Šilainės“, Tauragės „Svajos“) atliekamos nuotaikingos dainos. Visus sužavėjo Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugijos Žukų padalinio šokių kolektyvas „Ekstrymas“.

Jubiliejinio renginio svečių dar laukė ir ant laužo virta įvairiausių daržovių šiupininė – net du katilai po 100 litrų. Užteko visiems ir net liko.

Paskui visus dar linksmino Šilalės kultūros centro ansamblis „Padkava“. Po šventės visi skirstėsi namo praturtėję dvasiškai, pasisėmę energijos, pabendravę.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas