Lazdijai. Darnaus darbo įvertinimas

Onutė Černiauskienė dar ketveriems metams išrinkta Lazdijų rajono neįgaliųjų draugijos pirmininke.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Juozas Rasiulis „Bičiulystės“ skaitytojus informuoja apie Lazdijų rajono neįgaliųjų draugijos ataskaitinę-rinkiminę konferenciją.

Vis labiau įsivyraujančios pandemijos sąlygomis vyko Lazdijų rajono neįgaliųjų draugijos ataskaitinė-rinkiminė konferencija. Dauguma konferencijos delegatų buvo su kaukėmis, rankas dezinfekavo tam skirtu skysčiu, dalyviai buvo registruojami. Dėl Veisiejuose nustatyto koronaviruso konferencijoje nedalyvavo šios seniūnijos padalinio delegatai, tačiau susidarius kvorumui, konferencija įvyko.

Renginį pradėjo rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Onutė Černiauskienė. Tylos minute buvo pagerbti Anapilin išėję draugijos nariai. Išrinkus konferencijos pirmininką ir sekretorę, patvirtinus darbotvarkę, nuveiktus darbus per ataskaitinį laikotarpį pristatė O. Černiauskienė.

O nuveikta iš tiesų nemažai. Buvo rengiami ir įgyvendinami projektai, teikiama asmeninio asistento pagalba, organizuojamos išvykos ir ekskursijos. Pirmininkė pabrėžė, kad viskas buvo įgyvendinta draugijos tarybos, aktyvių narių ir sutelkto darbo dėka. O. Černiauskienės pavaduotoja Alma Rėkuvienė sumaniai vadovauja darbščiųjų rankų būreliui. Tarybos narys Romas Bučionis teikia pavėžėjimo paslaugas, gerai dirba Veisiejų, Šventežerio, Krosnos ir kitų seniūnijų padaliniai.

Draugijai nuolatinį dėmesį ir paramą teikia rajono savivaldybės vadovai, LND administracija, todėl per pandemiją nenuleidžiamos rankos, sutelktai dirbama rajono neįgaliųjų labui.

Revizijos komisijos ataskaitą perskaitė jos pirmininkė Milda Janulevičienė. Delegatai vieningai teigiamai įvertino pirmininkės, draugijos tarybos ir revizijos komisijos veiklą. Lazdijų rajono neįgaliųjų draugijos pirmininke dar vienai kadencijai tapo O. Černiauskienė. Išrinkta draugijos taryba ir revizijos komisija.

Konferencijoje dalyvavo rajono socialinių paslaugų centro direktorė Jolanta Marcinkienė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistė Agnė Zablackienė, LND atstovės Evelina Kelmelienė, Saulė Vėjelienė ir Lina Arlauskienė. Naujai išrinktai draugijos pirmininkei, tarybos ir revizijos komisijos nariams palinkėta kūrybingos ir energingos veiklos nelengvomis dabarties sąlygomis.

Konferencijos svečius linksmino draugijos ansamblis „Atjauta“.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas