Širvintos. Aptarti draugijos darbai

Širvintų rajono neįgaliųjų draugijos veikla įvertinta gerai.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Širvintų rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Stanislava Maslinskienė parašė apie ataskaitinį organizacijos susirinkimą.

Į draugijos patalpas susirinko nemažas būrys neįgaliųjų bendruomenės narių bei svečių.

Renginyje dalyvavo Širvintų rajono savivaldybės merės patarėja Vaida Valkauskienė, tarybos narė Daiva Puzinienė, Socialinių paslaugų centro direktorė Neringa Lubytė, Aklųjų ir silp­naregių sąjungos Širvintų skyriaus pirmininkė Aldona Urbonavičienė ir kt.

Susirinkimo pradžioje tylos minute buvo pagerbti Anapilin išėję neįgaliųjų bendruomenės nariai. Išklausę pirmininkės ir revizijos komisijos ataskaitas draugijos nariai gerai įvertino atliktą darbą.

Šventės metu buvo pasveikinti neįgaliųjų bendruomenės jubiliatai: 30-mečio proga – Mindaugas Tamašauskas, 50-mečio – Saulius Stundys, 60-mečio – Sigita Snitkienė, Jonas Meilūnas, Nijolė Valaišienė, Stanislovas Bieliauskas, 70-mečio – Jadvyga Romaškienė, Stasė Bartulienė, Janina Šaluchnskienė, Alberta Ruskan, 80-mečio – Elena Pakalnienė, Vladė Balsienė, Veronika Vaičiulienė, Romualdas Dambrauskas.

Atvykę svečiai visiems linkėjo sveikatos, įteikė gėlių. Susirinkusiuosius pasveikino draugijos pradininkas, ilgametis ansamblio dalyvis Nikodemas Kisielius.

Neįgaliųjų bendruomenė didžiuojasi turėdama tokias nares kaip Veroniką Masiukienę – aktyvią visuomenininkę, dalyvaujančią įvairiuose būreliuose, išleidusią savo kūrybos knygą, Džiuljetą Rutkauskienę, irgi išleidusią dvi knygeles. Joms buvo padėkota už triūsą, įteikti suvenyrai ir gėlės. Padėkota ir buvusiam ilgamečiam draugijos vairuotojui Donatui Paup­liui, draugijos narei Leonorai- Aldonai Radzevičienei.

Svečius linksmino neįgaliųjų draugijos ansamblis „Viltis“ ir jo vadovas Jonas Romaška. Visi susirinkusieji vaišinosi arbata, kava bei saldumynais, diskutavo apie laukiančius darbus.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas