Šilutė. Neįgaliųjų draugijos pirmininkė darbus tęs toliau

Šilutės rajono neįgaliųjų draugijos nariai.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Šilutės rajono neįgaliųjų draugijos narė Aldona Petkienė „Bičiulystės“ skaitytojus informuoja apie įvykusį ataskaitinį susirinkimą.

Prabėgo dar ketveri įdomių kelionių, smagių susitikimų bei linksmų popiečių kupini Šilutės rajono neįgaliųjų draugijos metai. Atėjo diena, kai draugijos nariai ir seniūnijų padalinių delegatai susirinko į ataskaitinę rinkiminę konferenciją ir sprendė, kam draugijos vairą patikėti kitiems 4 metams.

Laima Micienė vadovaus Šilutės rajono neįgaliųjų draugijai dar vieną kadenciją.

Ši konferencija vyko neįprastai, vieną dieną. Pirmiausia buvo išklausyta draugijos pirmininkės Laimos Micienės ataskaita už per 4 metus nuveiktus darbus, finansininkė V. Paškauskienė išsamiai atsiskaitė, kur per ataskaitinį laikotarpį buvo panaudotos lėšos, supažindinta su revizijos komisijos išvadomis. Pažeidimų nenustatyta, visos ataskaitos patvirtintos, darbai įvertinti gerai.

Išklausius ir patvirtinus ataskaitas, buvo renkami delegatai į konferenciją, kuri dėl pandemijos apribojimų vyko neįprastai – tą pačią dieną. Seniūnijų padaliniai atsivežė savo iš anksto išrinktus delegatus, šilutiškiai siūlė ir rinko delegatus susirinkimo metu. Iš viso buvo išrinkti 28 delegatai.

Prieš pradedant balsavimą draugijos pirmininkė L. Micie­nė padėkojo visiems už gražų bendravimą ir palinkėjo būti aktyviems renkant kitą vadovą. Ji pažadėjo pasidalyti 16 metų darbo draugijoje patirtimi ir dalyvauti organizacijos veikloje. Pasiūlyti 2 kandidatai į pirmininkus iš karto atsisakė dalyvauti rinkimuose. Neįgaliųjų draugijos nariai vadovo pareigose norėjo matyti tik savo dabartinę pirmininkę L. Micienę, juk tiek daug akimirkų praleista kartu. Delegatai vienbalsiai kėlė mandatus į viršų, garsiais plojimais palaikydami pirmininkę. Taigi L. Micienė tęs darbus ir dar 4 metus kurs naujus sumanymus. Atnaujinta draugijos taryba, perrinkta revizijos komisija.

Konferencijos narius linksmino draugijos ansamblis „Šilainė“ (vadovas Antanas Kmita), skambėjo Lilijos Žąsytienės eilės.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas