Šiauliai. Šventėje – apdovanojimų lietus

„Gervės“ statulėlės įteiktos gerai dirbančioms Šiaulių miesto neįgaliųjų organizacijoms.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Šiaulių miesto neįgaliųjų draugijos pirmininkė Rolanda Petronienė pasidalijo mintimis apie prasmingai paminėtas Tarptautinę neįgaliųjų ir Savanorių dienas.

Šiaulių miesto neįgaliųjų draugija kartu su Šiaulių Širdininkų klubu 10 kartą Šiaulių miesto žmones, neįgaliuosius, šeimų narius, globėjus pakvietė į Tarptautinės žmonių su negalia minėjimą-koncertą. Jau tapo tradicija šią dieną įteikti „Gervės“ statulėlę gerai dirbančioms Šiaulių miesto neįgaliųjų organizacijoms.

ŠNVOK auksinis ženklelis - Rolandai Petronienei. 

Šiais metais „Gervės“ buvo įteiktos Šiaulių Parkinsono draugijai (pirmininkė Zita Vaidilienė); Šiaulių krašto žmonių, sergančių cukriniu diabetu, klubui „Lemtis“ (pirmininkė Daiva Jakutienė); Šiaulių artrito draugijai „Artis“ (pirmininkė Irena Gaidamavičienė); Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Šiaulių viltis“ (tarybos pirmininkė Dalė Vyštartienė); Šiaulių apskrities sergančiųjų išsėtine skleroze draugijai (pirmininkė Asta Švedienė); Šiaulių žmonių su fizine negalia sporto klubui „Entuziastas“ (pirmininkas Mindaugas Bernotas); Šiaulių miesto žmonių su negalia klubui „Židinys“ (pirmininkė Irena Monstavičienė); Šiaulių Širdininkų klubui (prezidentė Genovaitė Čekatauskienė); Šiaulių miesto neįgaliųjų draugijai (pirmininkė Rolanda Petronienė); Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos Kuršėnų sporto klubui „Atgaiva“ (pirmininkė Elena Adomaitienė).

Šiaulių mieste gausu gerai dirbančių neįgaliųjų organizacijų, dauguma jų priklauso Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijai (ŠNVOK). Konfederacija vienija įvairių sričių Šiaulių miesto ir rajono nevyriausybines organizacijas. ŠNVOK turi neįgaliųjų pogrupį, kuriame sėkmingai dirba į konfederacijos tarybą išrinkti neįgaliųjų organizacijų atstovai. Šių eilučių autorė daug metų yra ŠNVOK tarybos narė, o šiais metais išrinkta ir į Šiaulių miesto savivaldybės NVO Tarybą.

Gruodžio 5-ąją minima Savanorių diena. Ta proga geriausiems neįgaliųjų organizacijų savanoriams buvo įteiktos „Gerumo lašo“ statulėlės, šiais metais jas gavo net 20 savanorių. Matydami, kad žmonės džiaugiasi šia nominacija, sieksime pratęsti gražią tradiciją.

Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos 14 kartą rengiamame renginyje „Gerumo angelas“, kuris vyko gruodžio 5 dieną, Šiaulių miesto neįgaliųjų draugija gavo „Gerumo angelo“ statulėlę už geriausius du šių metų renginius. Šiaulių miesto neįgaliųjų draugija šiemet parengė ir laimėjo Šiaulių miesto savivaldybės NVO projektą „Su draugais širdies ritmu“. Buvo surengti du dideli renginiai Šiaulių miesto bendruomenei. Rugsėjo mėnesį Šiaulių kultūros centre vyko ansamblių „Verbena“ (10 metų) ir „Širdies melodija“ (15 metų) gimtadienių šventė, kurioje su meninėmis programomis dalyvavo draugai iš kitų miestų. Antrasis renginys – Tarptautinės žmonių su negalia dienos minėjimas-koncertas.

Už darbą ŠNVOK tarybos darbe šių eilučių autorei ir Šiaulių krašto žmonių, sergančių cuk­riniu diabetu, klubo „Lemtis“ pirmininkei D. Jakutienei, buvo įteikti ŠNVOK auksiniai ženkleliai. Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacija šiais metais minėjo savo veik­los 20 metų jubiliejų.

1983 m. buvo pradėta aktyviai supažindinti plačiąją visuomenę su neįgaliųjų žmonių prob­lemomis ir kovoti už tai, kad tokiems žmonėms būtų suteiktos vienodos teisės. Keičiasi laikai, keičiasi ir neįgaliųjų poreikiai bei visuomenės samprata apie jų gyvenimą. Džiugu, kad gerėja aplinkos infrastruktūra, daugiau dėmesio skiriama būsto pritaikymui neįgaliesiems. Visoje Lietuvoje gerėja muziejų prieinamumas, kultūros centrų, įžymių vietų, darbo vietų pritaikymas, visuomeninis transportas. Atsiranda daugiau galimybių dirbti.

Labai džiugu, kad palengva keičiasi ir žmonių, ir valdžios požiūris į neįgalų žmogų. Žinoma, reikia dar labai daug išspręsti klausimų, bet tikimės, kad tai bus pamažu daroma. Problemos, manau, visada turi būti sprendžiamos per dialogą. Pasitaiko situacijų, kai neįgalus žmogus tik reikalauja, nesigilindamas į situaciją, tad norėčiau palinkėti daugiau supratingumo ir tolerancijos, tada daug lengviau išsisprendžia iškilusios problemos.

Kaip gražu, kad neįgaliųjų organizacijos draugauja, bendradarbiauja, kartu dalyvauja įvairiuose projektuose, talkose, sveikatos renginiuose, kartu pabūna ir meno renginiuose. Tik draugystė gali padėti, suprasti, išspręsti įvairias problemas.

R 12-06

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas