Skuodas. „Paukščiui reikia dangaus, o žmogui – žmogaus“

Palangos neįgaliųjų draugijos literatų būrelis, vadovaujamas V. Lukšo.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Laima Sendrauskienė rašo apie turiningą poezijos popietę Skuode.

Pasaulinės paukščių dienos išvakarėse Skuode susišaukė, suskrido ne tik šio rajono neįgaliųjų draugijos visuomenininkai, bet ir jų kolegos iš Palangos bei Kretingos. Savuoju čiulbėjimu – dainomis, eilėmis – kiekvienas, kaip tik galėdamas, žadino bundantį pavasarį.

Jaukioje ir erdvioje kavinėje „Skuodiškio užeiga“ susirinkusiuosius pasveikino Skuodo rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Raminta Zabitienė. Ji pristatė, kad su svečių delegacija iš Palangos atvyko jų draugijos pirmininkas Antanas Šiupinys, o drauge su juo – ir literatų sekcija „Takai per kopas“, kuriai vadovauja skuodiškis Vytautas Lukšas. Atvažiavo ir Kretingos neįgaliųjų draugijos pirmininkas Antanas Juškėnas.

Prasidėjo, galima sakyti, regio­ninė poezijos pavasario šventė. Skuodo rajono neįgaliųjų draugijos meno studijos „Obelėlė“ tekstų kūrėja ir režisierė Nijolė Jasienė susirinkusiuosius apdovanojo žemaičių tarmės literatūrine kompozicija „Mūsa Lietovelė“. Danutės Budrikienės, Zitos Bučienės, N. Jasienės, Adelės Daržinskienės, Stasės Šmaižienės, Adomo Šakinio deklamuojami posmai ir iš visos širdies traukiamos dainos, ilgamečio draugijos vadovo Mykolo Luko virkdomo akordeono muzika sukūrė nepaprastą nuotaiką. Kompozicija vedė per liaudies dainą, gimtąjį kaimą, kur kiekviena kertelė miela ir brangi, per čia gyvenančio žmogaus potyrius.

Draugijos literatė Emilija Jab­lonskienė, kaip pati perspėjo, stengėsi klausytojų neapvilti – pasidalijo trimis savo kūrybos eilėraščiais, kuriuos priskyrė baroko žanrui.

Kita N. Jasienės autorinė literatūrinė kompozicija vadinosi „Aš gyvenu“. Ji pasakojo apie paprasto/nepaprasto žmogaus gyvenimą ir jausmus. Vis kitokiu balso tembru ir intonacijomis dalijosi skaitovės Agita Kavaliauskienė, Z. Bučienė, Viliutė Jockuvienė, Rita Masiulienė, N. Jasienė, Emilija Jablonskienė, Jadvyga Donėlienė, Audronė Rimkuvienė. O pastarosios akordeonu grojamam „Laiškui ant smėlio“ jau pritarė visi.

Ne mažiau jautri buvo ir svečių iš Palangos atvežta literatūrinė kompozicija. Jų vadovas V. Lukšas skuodiškiams padovanojo Vytauto Šiškausko kūrinį gestų kalba.

Popietė buvo kupina mielų pasišnekučiavimų, dovanų, tik­ros ir viltingos šviesumos.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas