Kazlų Rūda. Veiklos ir telkia, ir leidžia pasijusti naudingiems

Kazlų Rūdos neįgalieji turiningai leidžia laisvalaikį, dalyvauja renginiuose.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Neįgaliųjų draugijos pirmininkė Ramutė Sarapinavičienė pasakoja, į kokias veiklas yra panirusi organizacija ir jos nariai.

Patvirtinus 2022 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą, Kazlų Rūdos neįgaliųjų draugija ėmėsi veiklos. Būrelių vadovai ir užsiėmimus lankantys žmonės su negalia paniro į darbus. Jūratės Banionienės vadovaujamo darbščiųjų rankų būrelio moterys ir kitos draugijos narės mezgė kojines ukrainiečiams, Elena Staneikienė iš draugijoje sukauptų medžiagų siuvo bažnytėlėms „pasėstukus“.

Solidarizuodamiesi su kovojančiais Ukrainos žmonėmis, gaminome širdeles su šios šalies vėliavos spalvomis. Širdelės yra sukabintos miesto centre, kupole. Čia jas gali pamatyti Kazlų Rūdos gyventojai ir svečiai. Prisijungėme ir prie miesto biblio­tekoje maskuojančius tinklus kovojančiai Ukrainai pinančių entuziastų.

Šiais metais ansamblis „Sidabrinė gija“ jau pasirodė Igliškėliuose, taip pat vyko į koncertą Višakio Rūdos kultūros namuose, kur buvo paminėta Kovo 11-oji. Meno kolektyvo vadovė Onutė Olekienė parinko prasmingų dainų, sugiedojome Lietuvos himną.

Romo Liutkaus vadovaujamas „Pakeleivių“ kolektyvas ruošia naują programą – poezijos ir romansų popietę Atvelykio šventei, kuri balandžio 24 dieną vyks miesto bibliotekoje. Toliau tobulinami ir mini spektakliai, kuriuos parodėme Igliškėliuose bei Višakio Rūdoje.

Norintieji pasisemti naujų žinių ir įgūdžių gali mokytis kompiuterinio raštingumo – draugija turi du papildomus mokymams skirtus kompiuterius.

R. 04-06

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas