Kelmė. Pirmininkė išrinkta dar vienai kadencijai

Draugijos buhalterė A. Jankauskienė (iš kairės), pirmininkė B. Alūzienė ir dienos užimtumo veiklos vadovė S. Urbelienė ir toliau dirbs kartu.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Kelmės rajono neįgaliųjų draugijos narė Onutė Gedvigienė „Bičiulystei“ rašo apie ataskaitinę rinkiminę konferenciją.

Kelmės rajono neįgaliųjų draugijos taryba sukvietė visus į ataskaitinę konferenciją. Susirinko apie 80 narių. Atvyko Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkas Ignas Mačiukas, Kelmės rajono savivaldybės meras Ildefonsas Petkevičius, Socialinės paramos skyriaus vedėja Reda Každailienė ir Lijana Radvanskienė. Susirinkimą vedė Aldona Kvintufelienė.

Draugijos pirmininkė Birutė Alūzienė pateikė ataskaitą už praeitus metus, taip pat apžvelgė visus keturis darbo metus. Pradžia buvo gana sunki, reikėjo susipažinti su daug naujovių. Dabar darbas veja darbą, po vienos paskaitos neįgalieji kviečiami jau į kitą. Jose kalbame apie sveiką gyvenseną, apie įvairių arbatų reikšmes, lankome ligonius, darbštuolės moterys su vadove Albina siuva, siuvinėja, pastaruoju metu susidomėjo juostelių vijimu ir kitais amatų būrelio darbais. Moterims nenusileidžia ir vyrai, kurie su vadovu Povilu gamina tvoreles rožėms, gražina aplinką bei pavėsinę. Dienos užimtumo neįgalieji nesėdi rankų sudėję: mokosi maisto ruošimo paslapčių, dalijasi receptais, aptaria arbatos skonius, lanko parodas, žinomas rajono, Lietuvos vietas. Draugijos dainorėliai, vadovaujami Romo Slunksnio, taip pat mielai lanko užsiėmimus.

Koncertui pasiruošėme keletą kūrinių. Į svečius pasikvietėme Trečiojo amžiaus universiteto kolektyvą. Savo kūrybos eiles skaitė Liucija Kelpšienė, Emilija Rudzevičienė, Jadvyga Šimkienė ir Edvardas Stankus.

Renkant pirmininką naujų kandidatų nebuvo, tad vienbalsiai dar vienai kadencijai išrinkta B. Alūzienė, kuri pasiliko dirbti su buvusia taryba.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas