Biržai. Po Rokiškio kraštą pasidairius

Ekskursijos dalyviai klausosi gido pasakojimo.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Įdomios išvykos įspūdžiais su „Bičiulystės“ skaitytojais dalijasi Vabalninke gyvenantis Algirdas Garbauskas.

Biržų r. neįgaliųjų draugijos pirmininkė Lidija Dainiuvienė, pasitarusi su kolega iš Rokiškio Algiu Veikšiu, pakvietė pakeliauti po Rokiškio kraštą. Vien važiuojant autobusu malonu pasižiūrėti į gražiai įdirbtus laukus, rudeniškomis spalvomis nusidažiusius miškus.

Rokiškio r. neįgaliųjų draugijos pirmininkas A. Veikšys biržiečius vedžiojo, pasakojo apie savo miestą. Žavėjomės gausia tėvo ir sūnaus Smalinskų medžioklės trofėjų paroda. Bajorų kaime lėlių gausybe ir įvairove stebino trijų linksmų moterėlių įkurti „Lėlių namai“. Jos su savo lėlių teat­ru „ČIZ“ net užsienius pasiekė.

Kaipgi neaplankysi didingos raudonos neogotikinės Rokiškio Šv. Roko bažnyčios. Nusileidome ir į jos požemius. Kiek toliau nuo Rokiškio, Dviragio ežero saloje, įsikūręs Salų bažnytkaimis ir senove dvelkiantis buvusių didikų dvaras. Soviet­mečiu jis naudotas įvairioms reik­mėms, net žemės ūkio tech­nikumas čia buvo. Dabar dvaras prikeliamas naujam gyvenimui. Čia mus pavaišino skaniais pietumis. Pirmą kartą pamatėme, kaip valgius pristato robotas.

Džiaugėmės turininga išvyka ir dėkojome ją organizavusiai L. Dainiuvienei bei ekskursiją pravedusiam A. Veikšiui.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas