Lazdijai. Linkėjo vieni kitiems sveikatos

Lazdijų rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Atjauta“.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Juozas Rasiulis su „Bičiulystės“ skaitytojais dalijasi Tarptautinės neįgaliųjų dienos Lazdijuose minėjimo akimirkomis.

Po dvejų metų pertraukos Lazdijų rajono neįgaliųjų draugijos nariai buvo susirinkę Lazdijų viešosios bibliotekos salėje paminėti Tarptautinės neįgaliųjų dienos. Pirmiausiai renginio dalyvius smagia muzika pasveikino draugijos ansamblis „Atjauta“ (vadovas Robertas Vilkauskas).

Draugijos pirmininkė Onutė Černiauskienė nuoširdžiai žodžiais pasveikino rajono neįgaliuosius, palinkėjo kuo geriausios sveikatos, ryžtingai įveikti negandas ir sunkumus.

Renginyje apsilankiusi savivaldybės merė Ausma Miškinienė ne tik sveikino ir linkėjo visiems sėkmės, bet ir aktyviausiems draugijos nariams įteikė padėkos raštus. Nuoširdžius linkėjimus tarė buvęs rajono meras Artūras Margelis, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja Neringa Apolskienė, Socialinių paslaugų centro direktorė Lina Saladuonienė. Sveikinimo žodį tarė ir šių eilučių autorius.

Draugijos rėmėjų vardu kalbėjo verslininkė Danutė Jurkevičienė.

Černiauskienė aktyviausiems draugijos nariams ir svečiams įteikė darbščiųjų rankų būrelio suvenyrus.

Toliau savo koncertą tęsė ansamblis „Atjauta“, smagia muzika ir dainomis visus sveikino Alytaus senjorų ansamblis „Pavakarys“ (vadovė Regina Tamašauskienė).

Po oficialios dalies renginio dalyviai dar nesiskirstė, vaišinosi, kalbėjosi, vieni kitiems linkėjo geros sveikatos, išgyventi šį sunkmetį, pakiliai ir viltingai sutikti šv. Kalėdas.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas