Neįgaliųjų dieną – trys progos

Ansamblis ,,Gabija".

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Radviliškis:

Radviliškio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkės pavaduotoja Irena Vilniuvienė rašo, kaip paminėta Neįgaliųjų diena.

Radviliškio rajono neįgaliųjų draugijos nariai ir svečiai šventiškai nusiteikę rinkosi į miesto viešąją biblioteką. Čia vyko triguba šventė – tradicinis mūsų renginys „Vėjams šėlstant tegul skamba daina“, kuriam šiemet sukanka 10 metų, draugijos ansamblio „Gabija“ 15-osios metinės ir Neįgaliųjų dienos paminėjimas.

Renginį pradėjo mūsų vokalinis ansamblis „Gabija“ su savo tradicine daina apie rudenį. Vadovė Roma Apšegienė papasakojo apie ansamblio veik­lą, jo pavadinimo prasmę. Visiems kolektyvų vadovams buvo įteiktas ugnies simbolis – deganti žvakė.

Draugijos pirmininkė Jūratė Bredulskienė visus susirinkusiuosius gražiais ir prasmingais žodžiais pasveikino Neįgaliųjų dienos proga. Renginyje dalyvavo savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja Justė Venskutė ir Socialinės paramos skyriaus vedėjas Darius Brazys. J. Venckutė kartu su sveikinimo žodžiais „Gabijos“ ansambliui įteikė didžiulį šakotį, o D. Brazys visus pasveikino Neįgaliųjų dienos proga. Sveikinimo žodį tarė ir Radviliškio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Vida Marcinkienė.

Renginio vedėja R. Apšegienė skaitė ištraukas iš straipsnio laikraštyje apie pirmąją mūsų organizuotą šventę „Vėjams šėlstant tegul skamba daina“. Tuomet, kaip ir dabar, pas mus koncertavo Radviliškio „Bočiai“ ir Klaipėdos rajono Vėžaičių kultūros centro vokalinis ansamblis „Vaivorykštė“ (vad. Daiva Šilinskienė). Šį kartą Radviliškio „Bočiai“ atvyko be ansamblio vadovės. Mūsų „Gabiją“ sveikino pirmininkė Rimantė Radavičienė, o moterys atliko keletą dainų be akompanimento. Aklųjų ir silpnaregių sąjungos Radviliškio skyriaus vardu draugiją ir ansamblį pasveikino pirmininkė Janina Aižinienė, o ansamblis „Pasagėlė“ (vad. R. Apšegienė) padainavo kelias dainas. Visus labai sužavėjo Šeduvos miesto neįgaliųjų draugijos dainininkės Irmina Beneševičiūtė, Aldona Daukšienė ir jų vadovė Evelina Stalgienė.

Maloniai nustebino draugijos narių Jolantos ir Raimondo Giedrikų dovana. Jie įteikė didžiulį medinį šaukštą, kurį išdrožė Jolanta. Kaip sveikindamas sakė Raimondas, jis aplaistytas žmonos ašaromis ir krauju. Šie žodžiai pasakyti ne perkeltine prasme – Jolanta, kaip ir jos vyras, yra neregiai.

Šventėje prisiminti ir pagerbti buvę ansamblio „Gabija“ dainininkai. Renginyje dalyvavusios dainininkės pakviestos bendrai dainai, joms įteikta gėlių.

Vakare Radviliškio kultūros centre vyko ansamblio „Kitava“ koncertas, skirtas Neįgaliųjų dienai. Prieš koncertą Radviliškio rajono savivaldybės Socia­linės paramos skyriaus vedėjas D. Brazys dar kartą visus sveikino su Tarptautine neįgaliųjų diena ir įteikė mero padėkas aktyviausiems rajono neįgaliųjų draugijų nariams.

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRfondas_puslapyje_antras
rėmėjai
TAIP PAT SKAITYKITE
rubrika portale TV3.lt