Neįgaliųjų draugijos konferencija

Vievio neįgalieji išsirinko naują pirmininkę.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Vievis: 

Vievietė Karolina Naprienė „Bičiulystei“ parašė apie pasikeitimus Vievio neįgaliųjų draugijoje.

Taip jau įprasta, kad baigiant kalendorinius metus norisi apžvelgti nueitą kelią, susumuoti viską, kas nuveikta ir numatyti darbus, kuriems reikės skirti dėmesį ateityje.

Būtent tokių minčių vedini Vievio neįgalieji rinkosi į kultūros centrą, kur turėjo įvykti draugijos ataskaitinė-rinkiminė konferencija. Džiugu, kad buvo sulaukta ir svečių. Atvyko Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkė Jelena Ivančenko su teisininke Evelina Kelmeliene, Vievio miesto seniūnas Zenonas Pukėnas, Elektrėnų savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė ir šio skyriaus vyr. specialistė Asta Vitkauskienė. Vievio neįgalieji bene pirmą kartą sulaukė svečių iš respublikinės asociacijos. Gal todėl, kad šis neįgaliųjų susirinkimas buvo įvardytas kaip neeilinė konferencija. Neeilinė todėl, kad jau keletą mėnesių neįgalieji žinojo, jog jų visų gerbiama ir mylima ilgametė pirmininkė Marijona Pacevičienė, vadovavusi draugijai 15 metų, nutarė perduoti organizacijos vairą naujam pirmininkui. Daugelį metų ji į darbą eidavo kaip į šventę. Dabar, deja, to jau nejaučia. Visa puokštė „užgyventų“ ligų jos entuziazmą slopina, vis labiau vilioja mintys apie minkštą krėslą prie židinio. Visi tą suprato ir į konferenciją rinkosi prislėgtos nuotaikos, mat dėl konkretaus kandidato į naujo pirmininko vietą nebuvo sutarta.

Vievio neįgaliųjų draugija vienija beveik 300 narių, gyvenančių trijose seniūnijose: Vievio, Kazokiškių ir Pastrėvio. Taigi, draugijos aptarnaujama teritorija gana plati, susisiekimas ne visiems patogus, todėl ne visi turintieji negalią buvo vienodai aktyvūs draugijos veikloje. Per ataskaitinį laikotarpį – trejus metus – buvo suteikta daugiau nei 1000 įvairių paslaugų, įskaitant darbą įvairiuose darbščiųjų rankų būreliuose ir klubuose.

Kai atėjo laikas rinkti naują kandidatą į pirmininkus, buvo daug ginčų, abejonių, pasiūlymų, pritarimų ir nepritarimų, palinkėjimų ir ieškojimų. Mat visi norėjo, kad naujai išrinktas pirmininkas prilygtų ankstesnei vadovei. Kad būtų toks pat draugiškas, nuoširdus, organizuotas, iniciatyvus ir visiems artimas. Galop tokia kandidatė buvo surasta ir patvirtinta. Tai Marija Slavinskienė, ilgametė Neįgaliųjų draugijos revizijos komisijos pirmininkė. Taigi – vieną Mariją išlydėjom, kitą Mariją sutikom. Abiem linkim geros sveikatos, ilgų gyvenimo metų be skausmų ir nusivylimų.

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRfondas_puslapyje_antras
rėmėjai
TAIP PAT SKAITYKITE
rubrika portale TV3.lt