Stengiamasi atsižvelgti į kiekvieno vaiko poreikius

A. Šukienė su ugdytiniais prie Šeduvos gimnazijos Svajonių parko pavėsinės.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Šeduva: 

Šeduvos gimnazijos Specialiojo ugdymo skyriaus pedagogų metodinės grupės pirmininkė Arnolda Šukienė papasakojo, kad šiais metais skyriuje ugdomi 68 vaikai, turintys intelekto sutrikimų. Dalis jų mokykliniu autobusu pa­imami iš namų ir atvežami į mokyklą. Po pamokų vėl išvežiojami į namus. Keletas mokinių gyvena skyriuje. Jiems sudarytos geros gyvenimo ir mokymosi sąlygos: yra relaksacijos, terapijos kabinetai, įrengti jaukūs miegamieji.

Su specialiųjų poreikių vaikais dirba kompetentingi specialistai: specialieji pedagogai, logopedė, socialinė pedagogė, kineziterapeutė, gimnazijos sveikatos priežiūros specialistė.

A. Šukienė su mokiniais, turinčiais proto negalią, dirba 27 metus. Jos nuomone, vien teorinių žinių nepakanka (aukštojoje mokykloje besimokant trūko praktinių užsiėmimų). Reikia meilės kiekvienam vaikui, reikia išmokti džiaugtis kad ir menkiausia jo pažanga. Būna, kad atėję į skyrių dirbti jauni žmonės neištveria.

Pedagogai džiaugiasi mokinių sportiniais pasiekimais, tuo, kad jie dalyvauja įvairiuose projektuose.

Jau 10 metų skyriuje bendradarbiaujant su Lietuvos specialiosios olimpia­dos komitetu organizuojamas žirginio sporto čempio­natas. Specialiojo ugdymo skyriaus mokiniai, paruošti mokytojo metodininko Arūno Bagdono, dalyvauja šalies specialiosios olimpiados varžybose ir užima prizines vietas.

Mokytojas A. Bagdonas dar treniruoja buvusį mokyklos auklėtinį Raimondą Vaicekauską, kuris yra šalies specialiosios olimpiados rinktinės narys. Dabar ruošiamasi specialiosios olimpiados žiemos žaidynėms, kurios vyks Austrijoje.

Skyriuje jau trečius metus sėkmingai tęsiamas aplinkosauginio švietimo projektas „Langas į gamtą“, organizuojami tradiciniai renginiai „Prie Kūčių stalo“, Kaziuko mugė, Užgavėnių šventė.

Svarbus dalykas šio skyriaus mokiniams yra „Pedagoginės ferma“. Čia jie randa nusiraminimą, pajunta savo vertę, mokosi prisiimti atsakomybę už globojamą gyvūną.
Mokinių asmeninė pažanga fiksuojama pasiekimų ir pažangos aplankuose. „Mus, pedagogus, džiugina kiekvienas vaiko žingsnis į priekį“, – baigia pokalbį metodinės grupės pirmininkė A. Šukienė.


Janina OŽALINSKAITĖ

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRfondas_puslapyje_antras
rėmėjai
TAIP PAT SKAITYKITE
rubrika portale TV3.lt