Nauji metai – su viltingais ženklais

Kupiškio rajono neįgaliųjų draugijos dienos užimtumo ir socialinių paslaugų centro skalbykloje Virginija Malinauskienė skalbia, nepaisydama, ar bus už tai atlyginta, ar teks dirbti savanoriškai.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Kupiškis:

Sunkumai išmoko nepasiduoti nusivylimui, ieškoti kad ir menkų vilties ženklų nesibaigiančio sunkmečio problemų apsuptyje. Neįgaliųjų organizacijos jau susitaikė su kasmet menkstančiu finansavimu, brangstančiais išsilaikymo kaštais, ir vis dar tyliai pasvajoja – gal šiemet bus lengviau....

„Gal tikrai turim ryžtingiau kalbėti, visos neįgaliųjų organizacijos aktyviau tarpusavyje bendradarbiauti, neleisti atsakingiems valdžios žmonėms formaliai, neveiksmingai spręsti mūsų reikalus. Ženklų, kad įmanomi pokyčiai, jau matyti, tik reikia juos skatinti, auginti“, – taip mano Kupiškio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Bronė Kaleinikovienė.

Prieš pat naujuosius metus Kupiškio rajono taryba sudarė Neįgaliųjų reikalų komisiją, patvirtino šios komisijos veiklos nuostatus. Iki šiol rajone tokios komisijos nebuvo, anot kai kurių politikų, nebuvo poreikio. Ar tikrai? Komisijoje bus 14 narių, jai priklausys savivaldybės darbuotojai, visų neįgaliųjų organizacijų vadovai, ji posėdžiaus ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, tikėtina, turės ką spręsti.

Metų sandūroje mero pavaduotojas Aurimas Martinka, kuruojantis kultūros, švietimo, sporto ir socialinę sritis, miesto kultūros centre surengė šventinę visų rajono neįgaliųjų organizacijų vadovų arbatėlę, pakvietė juos išsakyti savo pastabas ir pasiūlymus dėl svarbiausių problemų, poreikių ir lūkesčių, papasakojo apie savivaldybės planus ir galimybes. Iki šiol tokio pasikalbėjimo irgi nėra buvę. Pabendrauti atvyko Neįgaliųjų draugijos, Krašto žmonių su negalia sąjungos, Specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“, Aklųjų ir silpnaregių sąjungos rajono filialo vadovai ir atstovai.

„Vicemeras apgailestavo dėl menkstančio finansavimo, savivaldybė neturi iš kur pridėti lėšų, bet pabrėžė, kad visos organizacijos galėtų nuosekliau bendradarbiauti, koordinuoti savo vykdomas veiklas, veiksmingiau panaudoti turimą transportą, techninės pagalbos priemones, susivienyti teikiant projektus, bendradarbiauti su seniūnijomis, kaimo bendruomenėmis, išnaudoti neseniai rajone įsteigtų daugiafunkcinių centrų galimybes, – aptartas problemas prisiminė B. Kaleinikovienė. – Kita vertus, visos aktyvinimo galios yra pačios savivaldybės rankose.“

Šį tą savivaldybė jau daro. Neseniai startavo Integ­ralios pagalbos plėtros Kupiškio rajono savivaldybėje projektas. Tai yra pagalba sunkios negalios artimuosius namuose slaugantiems žmonėms, dirba dvi mobilios komandos. Projektas bus vykdomas 3 metus. Tarp 18 paslaugas namuose gaunančių klientų yra 4 Neįgaliųjų draugijos nariai. Tai didelė ir svari parama sunkių ligų ištiktiems kupiškėnams.

Naujų galimybių Neįgaliųjų draugijos pirmininkė B. Kaleinikovienė mato aktyvioje Kupiškio miesto vietos veiklos grupės veik­loje. Ieškant visada galima surasti sau darbo, tik norisi, kad draugijos dienos užimtumo ir Socialinių paslaugų centro darbuotojams savo laiko ir sveikatos sąskaita netektų taisyti visų valdžios neapsižiūrėjimų, klaidų, kompensuoti neįvykdytų pažadų. Iš kur tokie nuogąstavimai?

„Todėl, kad šiemet lėšų mums skirta bent 1 tūkst. eurų mažiau, o paslaugų įvairovė ir apimtys nė kiek nemažėja, netgi didėja. Gaudami atlygį, tarkim, už 3 valandas, realiai dirbam tiek, kiek reikia, kiek yra klientų, tik tada jau esam savanoriai. Betgi savanoriaujame savo bičiuliams, socialiai remtiniems žmonėms, bėdų ir problemų ištiktiesiems. Tuo savo optimizmą auginam, kantrybę palaikom“, – baigėme pokalbį su draugijos vadove.


Valius DOMANTAS
Autoriaus nuotr.

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRfondas_puslapyje_antras
rėmėjai
TAIP PAT SKAITYKITE
rubrika portale TV3.lt