Laukia nauji darbai

Lazdijų rajono neįgaliųjų draugijai dar vieną kadenciją vadovaus O. Černiauskienė.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Lazdijai: 

Juozas Rasiulis „Bičiulystei“ rašo apie Lazdijų rajono neįgaliųjų draugijos ataskaitinę-rinkiminę konferenciją.

Susirinkę į rajono neįgaliųjų draugijos ataskaitinę-rinkiminę konferenciją, kai kurie delegatai stebėjosi, kaip greitai prabėgo ketveri metai. O tuomet išrinktai tarybai ir jos pirmininkei Onutei Černiauskienei tai buvo įtempti darbo ir naujų ieškojimų metai.

Apie tai ataskaitiniame pranešime išsamiai ir kalbėjo Neįgaliųjų draugijos pirmininkė O. Černiauskienė. Didžiausias dėmesys ataskaitiniu laikotarpiu buvo skiriamas neįgaliųjų integ­racijai, programose ir projektuose numatytiems darbams įgyvendinti. Buvo plėtojama ir vystoma kultūrinė bei sportinė veik­la. Išradingai dirba užimtumo būrelis, vadovaujamas tarybos narės Almos Rėkuvienės. Draugijos nariai kasmet ilsisi prie Baltijos jūros Šventojoje, lankėsi Lenkijoje, dalyvavo įvairiuose renginiuose.

Vyksta darbas ir padaliniuose Krosnos, Teizų, Seirijų ir kitose seniūnijose.

Savo tradicijas ir toliau puoselėja ansamblis „Atjauta“, vadovaujamas Romo Mazėčio.

O. Černiauskienė pabrėžė, kad viskas, kas teigiama, yra pasiekta sutelkto visų tarybos narių ir padalinių vadovų darbo dėka. „Dirbame kaip vieninga komanda“, – sakė pranešėja.

Nuoširdžiai padėkota tarybos nariams ir padalinių vadovams. Tarp jų – ir daugiau kaip 2 dešimtmečius tarybos nare ir Lazdijų miesto padalinio vadove buvusiai Petronėlei Jarmalienei, ilgiausiai dirbusiai Krosnos padalinio vadovei Petrutei Dapkevičienei.

Pasidžiaugta, kad nuolat sulaukiama rajono savivaldybės tarybos ir jos vadovų paramos bei dėmesio.

Konferencijos delegatai teigiamai įvertino pirmininkės darbą. Vieningai patvirtinta ir revizijos komisijos ataskaita. Pirmininke naujai kadencijai vieningai išrinkta O. Černiauskienė, pavaduotoja – A. Rėkuvienė. Naują tarybą sudaro 9 nariai. Išrinkta ir 3 narių revizijos komisija. Jai vadovaus Milda Janulevičienė. Draugijos tarybos ir jos pirmininkės laukia nauji darbai ir iššūkiai, kuriuos palinkėta sėkmingai įveikti.

Konferencijoje dalyvavo ir rajono Socialinės paramos skyriaus vedėja Lina Margelienė. Ji pabrėžė, kad savivaldybė teigiamai vertina draugijos veiklą. „Mūsų visų bendras tikslas ir pareiga – teikti paramą ir dėmesį ypač sunkią negalią turintiems žmonėms“, – sakė L. Margelienė.

Socialinės paramos skyriaus vedėja pranešė, kad savivaldybė gavo 3 automobilius, skirtus integraliai pagalbai sunkios negalios žmonėms teikti. Tai bus didelė ir konkreti parama neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms jų namuose. Todėl belieka kuo greičiau informuoti Socialinių paslaugų centrą, kam tokios paslaugos reikia.

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRfondas_puslapyje_antras
rėmėjai
TAIP PAT SKAITYKITE
rubrika portale TV3.lt