Išvyka į Druskininkus

Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Likimas“.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Vilkaviškis: 

Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Albina Laimantavičienė rašo apie savo vadovaujamos organizacijos veiklą.

Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Likimas“ ir Sūdavos pagrindinės mokyklos mokiniai Emilija Denutytė, Samanta Šulinskaitė, Silvija Baikštytė koncertavo VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Druskininkų filiale. Šioje įstaigoje žmonės mokosi darbo rinkoje paklausių specialybių. Savo gebėjimus čia tobulina ir Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugijos nariai, o mes prie besimokančiųjų prisidedame kultūriniais gebėjimais.

Ansamblis „Likimas“ savo koncertinę veiklą skaičiuoja jau 12 metų. Kolektyvo nariai ansamblyje keičiasi, tačiau tai netrukdo aktyviai koncertuoti. Esame išleidę dvi kompaktines plokšteles „Tegul niekad netrūksta vilties“ ir „Tikiu tavim“. Ansambliui vadovauja Violeta Adomavičienė, kolektyvas dainuoja autorines jos dainas. Per kūrybą draugija vienija ir daugiau bendraminčių. Šiuo metu vyksta užimtumo per kultūrą, meną, muziką užsiėmimai pagal socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą. Visiems norisi palinkėti gerų darbų, geros kloties ir gražaus pavasario...

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas