Poezija ir ne tik...

Vytautas Žemaitis (antras iš dešinės) mielai bendravo su centro lankytojais ir svečiais.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Trakai:

„Bičiulystei“ atsiųstame laiškelyje Trakų neįgaliųjų užimtumo centro profesinės reabilitacijos mokymo programos dalyvė Jūratė Šibalienė pasidalijo turiningo susitikimo įspūdžiais.

Už lango niūru, lyja, bet vis tiek – pavasaris. O su juo atgyja ne tik gamta. Rodos, iš žiemos letargo pabunda ir žmogaus jausmai, emocijos. Saulelė aukštyn – ir nuotaika geryn. Tokiu metu tradiciškai Lietuvon atkeliauja ir Poezijos pavasaris. Beje, kovo 21-oji – Tarptautinė poezijos diena.

Šia gražia proga VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centre (TNUC) viešėjo senas geras mūsų bičiulis Vytautas Žemaitis. Tai visiems žinomas fotografas, literatas, spaudos atstovas, tiesiog gyvoji Trakų krašto enciklopedija, žmogus, savo darbais garsinantis gimtąjį kraštą visoje Lietuvoje.

Poezijos popietės-susitikimo pradžioje trumpai buvo priminta Vytauto biografija, paminėti kūrybiniai laimėjimai, įvertinti rajono ir respublikinės reikšmės padėkomis bei nominacijomis. TNUC lankytojai paskaitė jo eilių. Neliko nuošaly ir pats poetas – padeklamavo nemažai savo eilėraščių. Popietei įsibėgėjus, po stalą pasklido šūsnis laikraščių, bukletų, žurnalų su Vytauto darytomis meninėmis Trakų krašto nuot­raukomis. Iš rankų į rankas keliavo gausybė svečio atsineštų fotografijų, žavėjusių nepakartojamais Trakų krašto vaizdais.

Drauge atvykęs Vytauto bičiulis, karaimikos metraštininkas Romual­das Timfovičius pasidalijo prisiminimais apie kartu nueitą kelią. Ir vėl skambėjo eilių posmai, mintys apie mėgstamus poetus, labiausiai įsiminusias fotografijas. Savo kūrybos eilių paskaitė TNUC lankytoja Rima.

Laikas prabėgo nepastebimai. Salėje tvyrojo šilta, pakili nuotaika. Buvo labai nuoširdu, jautru ir tikra. Atsidėkodami už šias akimirkas Vytautui ir jo bičiuliui Romualdui padovanojome pintų dirbinių, ir, žinoma, medaus, o TNUC lankytoja Aleksandra įteikė savo piešinį. Neliko skolingas ir Vytautas – kraštiečiui, TNUC direktoriui Juozui Norinkevičiui įteikė savo poezijos knygelę su dedikacija, o mums – Trakų savivaldybės kalendorių, kurį puošia jo meninės fotografijos.

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas